Instruccions procés d’admissió curs 2023-2024

S’ha publicat al DOGV la resolució de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023-2024 [2023/2551]

El podeu consultar a l’enllaç següent: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/13/pdf/2023_2551.pdf

El calendari és el següent: