Admissió Cicles Formatius curs 2021-2022

S’ha publicat al DOGV la resolució de 31 de març de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per  la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació  Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de  Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la  Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2021-2022.

El podeu consultar a l’enllaç següent: https://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3457.pdf

El calendari és el següent: