Activitat interdepartamental amb motiu del Dia de la Dona

Z

Activitat interdepartamental amb motiu del Dia de la Dona

Amb motiu del Dia de la Dona, l'alumnat del centre ha produït una sèrie d'àudios que recullen diferents figures femenines rellevants de diverses matèries d'estudi i que s'han reproduït per la megafonia del centre al llarg d'aquesta setmana.

Col·loqui Publicitat Sexista

IMG_3368

COL·LOQUI PUBLICITAT SEXISTA

L'alumnat d'Economia de 2n de batxillerat ha assistit hui a la xerrada de l'exalumna i estudiant del Grau de Publicitat, Maria Francés, anomenada "Publicitat Sexista" i que ha permès debatre entorn a la imatge de la dona als mitjans de comunicació de masses."

Comunicat de L’assamblea de delegats amb motiu de la vaga estudiantil del 8 de març

donatarrega.jpg

Comunicat de l’assamblea de delegats amb motiu de la vaga estudiantil del 8 de març

Després de realitzar la reunió de l’Assemblea de delegats l’1 de març de 2021 a les 11:15 del matí, aquesta comunica que el centre IES Professor Manuel Broseta no s’adherirà a la vaga del 8 de març amb motiu del Dia de la Dona i convocada pel Sindicat d’Estudiants del País Valencià degut als motius següents:

  • D’una banda, perquè el Sindicat d’Estudiants que convoca la present vaga no contempla l’objectiu principal d’aquesta i que no és altre que mostrar la rellevància del paper de la dona en la nostra societat, ja que únicament deuria d’estar dirigida a les dones.

  • I, d’altra banda, perquè la situació sanitària en la que és veu immersa el país en aquests moments no es la propicia per a la realització i adhesió a manifestacions que comporten una concentració massiva de gent.

Encara que, una vegada comunicada aquesta decisió, l’Assemblea de delegats confia en que tot l’alumnat assistisca el dia 8 de març a classe amb total normalitat i participe en les activitats proposades pel centre amb motiu d’aquest dia.

Signat, l’Assamblea de delegats a 1 de març del 2021

Dia de la fruita

DIA DE LA FRUITA

3

El divendres 26 de febrer vam celebrar el tercer dia de la fruita d'aquest curs.  Amb totes les adaptacions hem volgut continuar amb la celebració del dia de la fruita que feiem durant els darrers cursos dins del programa de Centre Saludable.

2
4
1

Protocol COVID-19. Circular Informativa a les famílies

banner-2.png

CIRCULAR INFORMATIVA A LES FAMÍLIES. PROTOCOL COVID FEBRER 2021

Davant les excepcionals circumstàncies que des de gener de 2021 estem suportant per l’increment de casos diagnosticats  de COVID-19 en el nostre entorn, des de l’IES PROFESSOR MANUEL BROSETA volem incidir en el compliment de les mesures adoptades des de l’inici de curs, les quals ens han permès aconseguir que els centres educatius siguen ESPAIS DE CONVIVÈNCIA SALUDABLES.

Cal per tant REITERAR el COMPROMÍS DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA EN EL COMPLIMENT D’AQUESTES MESURES mitjançant les actuacions pertinents:

L'ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA  COM A NORMA GENERAL ALS ESPAIS COMUNS I A LES AULES

L’ENTRADA  DIFERENCIADA AL CENTRE en funció de les tres zones habilitades. 

- RESPECTAR en tot moment LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT, tant a  l’eixida i retorn a l’aula, com en el moment d’accedir als serveis i FONAMENTALMENT ALS ESPLAIS, reforçant-se  la vigilància a l’hora del pati. 

- VERIFICAR el COMPROMÍS SIGNAT PER  LES FAMÍLIES relatiu a la comprovació diària de l’estat de salut de l’alumnat al domicili, abans  d’acudir al centre educatiu, comprovant que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C. Tot i així, per part de l’institut seguim fent el corresponent seguiment, a primera hora del matí, d’aquesta mesura, a més de MANTINDRÉ VENTILADES LES AULES, deixant portes i finestes obertes en la mesura que siga possible. 

- LA HIGIENE DE MANS. A tal fi, a les aules es disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic i  de líquid desinfectant.

LA CORRESPONENT NOTIFICACIÓ PER PART DE LES FAMÍLIES DE LES CAUSES D’ABSÈNCIA DE L’ALUMNAT a l’institut per motius de salut, telefonant al centre i/o mitjançant la web família amb un missatge al tutor/a del grup, recordant el protocol establert en cas d’estar pendent d’una prova diagnòstica i per tant, no s’ha d’acudir al centre,  o trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família. És per això que la Generalitat Valenciana  disposa  d’un telèfon addicional (900300555) i d’una persona responsable COVID (Vicent Albero, al nostre institut)  que té contacte directe amb el centre de salut.

- ESMORZAR A L’AULA, per tal de controlar millor qualsevol incidència.  Serà l’únic moment del matí en que es puga deixar de dur la mascareta, però solament el temps necessari per a esmorzar.

- NO ROMANDRE ALS CORREDORS EN ELS CANVIS DE CLASSE, NI TAMPOC DURANT ELS ESPLAIS. A més es procurarà ANAR ALS SERVEIS (màxim 4 persones juntes) durant l’hora de CLASSE, previ permís del professorat, i en el moment d’accedir al pati durant els esplais, evitant fer-ho entre una hora lectiva i una altra.

 N’ESTEM BEN SEGURS QUE HO ACONSEGUIREM!

 

Projecte CreaCompost en Centres Educatius

El Projecte CREACOMPOST és gestionat pel Consorci Crea i el seu objectiu principal és introduir el compostatge en els centres educatius amb la finalitat d’educar en la prevenció, reducció i gestió dels bioresidus.

El Consorci Crea és l’entitat pública responsable del tractament, valorització i eliminació dels residus municipals generats en Banyeres de Mariola i altres 13 municipis del voltant. També gestiona la planta de tractament de residus de Villena i la xarxa d’ecoparcs mòbils dels municipis.

Els objectius del projecte son:

  • Introduir processos de compostatge en el centre
  • Educar en la prevenció, reducció i gestió de residus i principis generals de l’economia circular.
  • Fomentar la recogida selectiva i el compostatge dels biorresidus generats al centre.
  • Mostrar a l’alumnat, de forma pràctica i visual, com d’un residu s’obté un recurs d’elevat valor (compost).
  • Donar a conèixer la gestió de residus en l’àrea de gestió del Consorci Crea.

Ahir dimecres 20 de gener vam començar el projecte amb la formació a tot l’alumnat de 1r d’ESO i al professorat compostadors que van a treballar directament el projecte amb el seu alumnat. També han rebut informació la resta del professorat per conèixer el funcionament del projecte.

El centre ja té en marxa un Projecte d’Aula Verda que incorporarà la gestió de recogida dels biorresidus.

Dia de la fruita

Avui hem celebrat el segon dia de la fruita d'aquest curs.  Amb totes les adaptacions hem volgut continuar amb la celebració del dia de la fruita que feiem duant els darrers cursos dins del programa de Centre Saludable.

Protocol Escolar en cas de nevades

1.- Nevada quan no estem en classe:
* A les 00h de la nit anterior (si comença a nevar de nit o se sap la previsió de neu per al dia següent), l'alcalde i la regidora d'educació contacten amb les direccions dels centres. Si està ja nevant i hi ha previsió que continue, o si marca una previsió molt alta de neu per al matí següent, es RETARDA L'OBERTURA DE CENTRES FINS LES 10h. D'aquesta forma, hi ha més temps al matí del dia següent per a poder decidir.

* De 7:30h a 8:30h del matí, l'alcalde i la regidora d'educació contacten amb les direccions dels centres. ES DECIDEIX SI HI HAURÀ CLASSE DURANT EL MATÍ O NO.

Es penja a la pàgina web de l'Ajuntament i xarxes socials (Ajuntament i Centres Educatius) abans de les 9h.

* A les 12:00h del migdia, l'alcalde i la regidora d'educació contacten amb les direccions dels centres. ES DECIDEIX SI HI HAURÀ CLASSE DURANT LA VESPRADA O NO.

Es penja a la pàgina web de l'Ajuntament i xarxes socials (Ajuntament i Centres Educatius) abans de les 13h.

* Al dia següent es torna a actuar de la mateixa forma, seguint aquest protocol.

2.- Nevada quan estem en classe:
* L'alcalde i la regidora d'educació contactaran amb els equips directius dels centres i es decidirà si se suspenen les classes (de matí o vesprada, segons quan comence la nevada).

* Si es decideix que se suspenen les classes, avisar a les famílies de l'alumnat perquè vinguen a recollir-los, quedant sempre al centre el professorat i els equips directius del centre, fins que vagen a recollir a tot l'alumnat.

* Es publicaran les decisions al web de l'Ajuntament i les xarxes socials de l'Ajuntament i Centres Educatius.

* A partir d'aquest moment, seguir el protocol de la nevada quan no estem en classe.

Aquest mateix protocol es durà a terme en la resta de condicions meteorològiques adverses que puguen ocórrer.

Conferència Setmana de la Ciència. UPV-Alcoi

MxLhJ_0ETRE7UWyV_dlXm-cFx6dlCWGsi8cSbs6JTFS_Hwqb-JWj-NLbRMItqDRCCEv9ojirPm8ISaV99muN42hHDILbvfr_VbHGJxyfNMshiUyae9hLlH8k14DrG1eWsHfBhU0Nnm_HFAPNLuVmq7yZPyTUGdB-HtwCMF-E0PAmJyACtI-cCWTKzbo3KiZU1IFzOle1EgttGNhaJltTiSGCFEQ2DPGGytpoyJC5rGLzTMgTEKWN7MDG2d03qTJByVlzsOpOaoMnQ0YkDnqGAJzHlhHmSXG8c--zBCn4a3uOfkrT3ZPf7x0wxsmiKWYXdgBeGBoZOekB7pgg11tSIi9ExOG8z5j0TdQCjkRv8lS-JRTYwrWKgu9ZHbK_R67mj2rWzdqF7YCTPYwrwM2yQ79k8Usy5S3778E5Tqe9Tr_k-8PQBex3VmBeUntkFofIbS2HmSM-mFBDwHEjvLWrmnWkNNp6jD8cQ4Wc-dx1XCmOy5OpSdRDlkBw4NnTy4ubSuAH1Pkdk5TENRpsI3fVi8Snyu5O2bVVVMr4HA8S1fVvX410g2rccL-mEXlZh15D9PbUd767UW2rqRfJeLOSdKV97KsRPEsI2D47DhD4j4OccRbePxcDM6TRO6T4lKdkBdE7WfmDXq13Ui0Vh0ZTKTfvIDYI2xjdEOTsaBdoANqobMh6tB7UpPnTtlQL=w3414-h2276-no?authuser=0

 

Economia i Consciència. Hi ha alternatives al model actual?', la conferència de Clara Aura a l'IES Professor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola
Aquest dimecres 9 de desembre, Clara Aura ha impartit la conferència titulada Economia i Consciència. Hi ha alternatives al model actual?

LINK A LA CONFERÈNCIA

La conferència ha sigut impartida a l'IES Professor Manuel Broseta i ha estat  dirigida a alumnes de 2n batxillerat i de 2n curs del cicle d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques.

El model econòmic actual està a prova. En els anys 70 ja van aparéixer les primeres veus crítiques amb el model econòmic centrat en un sistema de producció lineal, des de llavors les crisis econòmiques s'han anat encadenant: crisis energètiques, guerres, bambolles immobiliàries o l'actual crisi a causa de la *COVID-19; la distribució de la riquesa ha empitjorat i els diners ha passat de mig a fi.

No obstant això després de cada crisi els problemes econòmics continuen sent ací i no se solucionen. És possible un sistema econòmic compatible amb la sostenibilitat, amb la igualtat, amb els recursos limitats, amb consciència?

En els últims anys han aparegut diferents propostes de models econòmics que tracten de donar resposta a aquesta pregunta com pot ser l'Economia Circular, Economia del decreixement, Economia Blava, Economia Ecològica, l'Economia Taronja o l'Economia del Bé Comú. I cada vegada hi ha més les persones que es qüestionen el model econòmic actual.

Ressenya de Clara Aura  

Clara Aura Esteve és Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UA). Màster Comerç Internacional per UA. Amb 25 anys d'experiència en Comerç Internacional. Actualment treballa com a Consultora en Internacionalització i és professora associada de el Departament de Economia i Ciències Socials de la UPV.

També és Tutora en el programa *ICEX *NEXT i Tutora Iniciació a la Internacionalització en els programes de el  IVACE. Consultor Homologat en Economia del Bé Comú.

N3gIsh7qvRiOiji3fy3H8fcMekuVFFPCBAQ7AyecHKJD8WqZtKiGprtexN7UWmTZ1iYdVj6eg7jWx_l5tLEzvH3xprmV6kxoLukm7ZtsX5qTCvsXymXz7EnmmEGZEKq9vP5p4EjJL0O687vPVSfTCUIGZsTe5KHnBAJMZmqV_-vys7NMX2MgxP6xmI8YFTDrnN_4MBC0k5gndWgfV1OuHJ_MagvFfRmxQL87_3bO3t0pSbShj45l2-Vg8HLlALSGLW1fGVNsDIQJdFDLvfB30GxgmQDNJZhWXwe4qR8x3u7fy1A4sA8Ig0-SgT-eWi8TBkKXygdUQaMKMt9IXTE1AjNMhI5oKKkmEKk7zXoixUv5XD4EJRjq6nbJaOB5ruLoTUAVecqOsu3faFkdWZ8e5rX-HVSo18HmfqZitHJpTNOitI27F0gYyUlIWh0VurlchzLGONEhceQRAh9UHnvq-zTMYjBchILLQjL6dkfigBT_XLufIqeRw2YtjfPz5Q4MWyKEUUhRJq84Uy0OiGSH28X31tPzgF-N6VifjrlKuXI8Ew61S4lNboa5tXmFKsre8nq0kSlwiu6G0jCsHIf_R-i2UWhAAV9MSYP7RbhSZILuX7aNY-zi1biwYa2w1-ixPWahR16nq8esbiH6_Np09aOi2NqE0P3qNgJSyLcZpUD7MqLFn5JfW4890kxQ=w346-h230-no?authuser=0
ik1d2a-Dh1QHfUiUI8W0q9B5Cjb5ZUGfcSGzcqgggtH--oTXDxHnDGOEDTdwve0GtUvhXnM8gpfb4UHv_n4xb6ayoWU8sKPjRYdJ8CGon0oqBbmd6E6qNkWcEHkrF3VDhrUkwaRmm59kzhkz4YVzTHT8dE-2WzEIT9YfMGuyOCre-YyYdif2IkdTOa27MG6g6l70QzEc3w53O95NUkjfhSqAHaJZAoMqqmCxtS9RzLWNmiwc7VTUqFs6CjXdIqmsW3MJBaUa1mRgo21RsUTyiU1SPMIAJgJe8iQttubO0_2RZls8i8UkDVVisaqVFUmnLFjZXuM5u2W3KoxwLnJj9ELb8F2oIIcgWVeewK9wfnCjkGcl_eOEkAJrR6g6QjzwBERzjy5_zdOBUI3_3plSXt4jYRngeX2flVWiM0JMLoqDKzJr_iqAIoUORNfDtplls9ZfquVxvQ6Hza43HRoi2yZvogxTAjOxem9vthDUEpgjfBXMd2cVtTziaZ4xrwua5pN6NdrQwvAgV3ojcm1-jTwY8uKZWUsMWTI6hWPSeF3Sqgf33MK2az3hRw8ulj3X-WhpDJLtbj2Dt1fsk1t9hWIt5IFF5PRTDNhzvjMMdJiv_X0kefE8PjrJcmM43lUdE2muAUERD3TudnIy56hOHJfIMJEYpDieZwJ6AUPg3gLOTXdoEdC26eLSUZap=w3414-h2276-no?authuser=0
I6XzlMikiVpgxteaiLIw1XHoWqX6sGqP0yIkaYvWG87gRJMBU7UIe2uwTeVY8IX86ml1Z01_JAxjpsA_oaZxYZqmbHx6SFmfKjOot_5L6Fn3X4-DPKlaxTI7OIYTwCCrl7rPG6h8AK8qjEroInKv-mVCZi6Pr9kDk78qW6rfBHwk3DZdVke5jpBoiatt4TSi8UMiIwkwDuL7egi0LU_QAB9kn4BV2e2oUDbab5ZvZCYUsxfyKIFxds7NaPgzG6gjNJzquHGGZXaWtPgM3XH6Ql-9jU3qkBzRh6D3lD2yxybc9hU5xTNZmCmvqzbxs0YQLqr4afVir_fyB_7BCuKRTzzLvUQ6kZNny_Ji-pf2PZvU3UMa00TOU1zG4PFQ1YMx_SM_xOSXBomHMwQ52bbKP0eFkOf6urqNbz99E7CxYFgOvQ6VJAgijjEL5bSDH4CTP5WwrRMRnTm_EAAjpqX69hR3Fr77P4M4lyjLHNoCMYMySrPJErwMs0JgxXJ6ts3zMzS1DJkfr2flWLIC3eqy2MLmXAi_hb1KXcg2ts3bbhTRkTUKOATEEf0KlbSEVJGKumd-vFwYafaXpDBTEtyh12JXUdbvOmPS5Ah3sQJZSJoQgUf7thb8tKs0o4sQcVerVU20yqdYhvHdSrkgjZGj4d0ofWkXyVbh65lJteo-Gy6o8XgOvB-FL0z8S1d0=w3414-h2276-no?authuser=0
-8sMEBE45L07CB8HOOG1Vf_VfrLAww2_U5AYdmdW4_U6AC7NCzxdJCGaKLjLE3bUuYVkjrlp2dAyFlSxBiVugXPSMO5whfpouzLRQrJ4_CQ9QutzzILNnB2hQTsscv5tw_oDIBNPTgyI33hpT76B7fb-2cHof_aezpcBfrVH-634nFDNja_7nGcdhduqD0w68TvTUXOXrMtmFAyZudPgZ1t0WXEwV79SrtaDWpl-ccZ2c2ii6tX_m9qC0RzzIQoIxkfzlo79Abca1OdJd6acyi1FE6xX7dZQKG2eUqLeBtKpLhh-HTqZ0wntKxZ2-O9mqRlMVCFfCVZmof5HE-_jq_lys1v0-v4SLU1Oejv9gBmhSDu-zuDNCdmjcpBEwhKcZOIjpnhvTGzmCcG_n_DBOePUiCXUDPGGXW8huOe01_6ki51Av_TqFIZRZ7s1ls0iDJjw_WDQYWo6pbuRIY3PxNi5mwzW6xndusJK40hn9mv57GMkbqKqU2GdN7aUoamaOwvSqUuXXI2pvcEH1A8Pbrrc0GnX1QMJjG6aHG1g91c7AOp352l4pgi5dYRcx97pMz6--SmsXcc2RZJEr6yvzSlebLpaN99QPuITQeItocL7xaUfX_-X-G_HH4jcoCb1uo37wCrVeCk90glm7KIiCtV430teOHaMxw4WOaGDHCnkGBgIx-8DUS8pLwkv=w3414-h2276-no?authuser=0
kda3CvPvB9Wh7bfAWQofiAez-5fonugSvDmBuTyShOWDWvlXI5cTYI7sdZdUnGOHaJhnWBtzY_5hELqIC_gOyPM-cBFPeNMa70qHWT2bFJRrM_YAmCxEGI70MnDCGql8zoY7NPuUuE3yvwPRgicNDc9ZofD4TiZf_zOx-dDMBJjxtqswjDmv7YPAZ91FS8dbgavfdNnd4cbJqh48Ft0KOpR6eF5-7zI9vecxRkEn4m6-j34mvIMysLoPyQ4dnx16pGMl95OylN3WXIqXLIPEAdGNJ8O5QWG4IajMKzBY1SGZ8NlWNmddOMQGlNjoetrPFvCwRlbz7eLj7ZxH2zZ4NNJUjuDrBU92B13E0TTFgBdHqyqi7APzqEJfmnbu0JPsweao0eWAzat2UJybZmPrI7VkQXpRhWEjTuE0qmSkzVB0APrt0UtDZHjxr1fk34iLqh3RgzIOT1KI8koImsfD9nwQatrYS3PkVC9PIz2fCtJ_-w6Gb5VggA3ljsprKLvtHv6Y-83QduJIwF_r6NQDoOl5iIn2twC41dNesn133zDRUV9rc5m5_glScfDTQJyQ946FYVdG6-GhPrtr7zOD1fdJJEbMn9wJTszdiHtAQYm3E2fISW79JpmSFFy4y1HfaSWNh9HKWZyvSoCVD-Cu2JIFE321os_Wx5IzEEz8HFqcEOtgl3I7etoC1XYb=w3414-h2276-no?authuser=0
Jt7l0K0qjfPjzj-RuOH8RLwnm1EDe534DHl8oGnA_affaVTvkK8PUf0-mxB8yREzBdmSrxIFxkeElmdd-wbBAM43gm5WRFQNFX4kBGSuh9IP-8U0Qc1ko2Fqppe96x_7XBVu3T9aEGkS7yndI3AL-RBTm8ha8cRfkk-dyyr8T0q0KIruuknz6-McK1HzYmqv_TnpW5n0nihDooZpU22sguSeKRndA7-wGHRkLyoutT6Gv049XDZJ8YlS7ECdknWWIZL1PTwPVCok3ObIFlmo-rKVb8EdhPS-a4gN81h20IjkKzotyDmo8rJ3cAxob2fnG43Xvj6coSeFIkZMUBTI4UnJP_2UTfUtw7sPHwz9noDFcNRmf2NJb1xxPCXTSuUarVF0V6xqt5OOJA9oyHHMxlAUKyouQjRm75XIgDMiehGqDySvZWbIgJEZYwVUplDdjWhY6WtdOpC9YVj0LQ4O5Pz1h3LlwKJp1QHodRUDH4M5oowQrUyxXlOMd6iBSHXiH5uqsjM1HvrkOmSs24BA5ihXLb7AOmEgqTrjSui70zaRWdVRhaOS6RwutGPdOSrxEb43LgRsDkNw-WQYuTOt6Xu05d807nmZ_1r-Cn21KclPfhME75Tc6L7TOfzzLzAHUuH7mfdgaR7rwgoOmh0E1_pC_T1--Om2Oe3diEDKpFlFcV99FkjmHRikBiZb=w345-h230-no?authuser=0
GjY9Wpzp86Cli9wmGGyZlVfH-eWW7EGiwWbiAXFlsleHBOMM8To6_V6hTi-CvY05NDaviRprgdiMdDdcaFIZdihoyMXwLn-Ul4vbV6C9uJBnvED7dtQYt4tipUmkh2Ch_NBW6xvm1tEw1nVlerU_k71rAoZsYw6Q9lC1oYEuoJtLrl5V5cRJERUbL9-ri-H-g7lFyTn4kkEYgqKNWb_r7NrSdePgN9RCcBXi1zTwtRoMuRMOTMYMXfCC4vx10FyK2dMDTooP7YBObckN89GdegsmSVncqgltjsHar-KHBXAIC4_S64vaOnbzD36Irf1PAEiQWLDMlYFdUKz7kmWwaoLq343STVNW2fbhipcEG5tx6O4DAXzfcxr1Z1bGoC_XpxpCb__FAtdxd_rTA6LZl5n3Mk9RfuUXfiGOVmzM5-UgEkeQ7Yliy4VoPxOwRSWsSuh4KmrOQiKU1cxjyuhoG4xzJZwdRk9G_-hYrTAFCR0JKrAn6xFsop79MVYtIgGj2XcRayI4gvGjVMCOohCN5Ao0ULLpifYf1qhaQKZVZxoKCz0l4maSiuQMtFFobMbBDejS3CbMY2n2juKCH5NVHNobYtzbeJkR69DB8XPtVTSNhKcMzbFSIY9r-jstqzIgEp9f3mOxsVPosAa3xXPOlhGiundDTy_R1zHlX6ejjJb7Nh2GgutLxO8iTOQm=w3414-h2276-no?authuser=0
KIb_oqLacLmQ9s1WTI7gK2Qdws_WhobZDqWRdykLA51F6BlN1Bh-kXVxQ4Fo1M-_mwwjM0mXBysR5ltldWrRcEvpL_OZYpO2zeY8qv--DeOtswOM0uc-D_-BRO-jOSaZuMb79Wqj51GD56CTwtLJDwvgX4WE-a2z2u1dwjS8wpZUhS97MsTdBFJ0H1y3NukAYdycQmhIKfWSfLD7MpqLtt3ty9XhOBddpaO7rot_n16XgahcudonVGWpT4QJbtahzZCEyodYhVxy6WgE_gyAfCVDwBMrPDhkKrtY42w3Oq9F7dKNKNWPz6P3PxjBPgmr-xkyd3k9CVB11-1p53ctcGh11aTNdnAbU00DXZ1yUxVLjsvxUo92RyK4_ZIQA-xrqCah3pcoI--ggIKu5-xiK0MbuZ5KGlQ5nIqsJZuWmhhk5OrSX9U-vGDCW5B9mzJ19oLvovZj2Zy_qUSKfXA3TY0gvgsaYS2A64a15ZmdAoa6__NjgUBFF2ek9P6LEhgZoDyYLm1fIkpNNw6P8740Xg2HkfUlZWPwiY1hwZl7DONKpIaKppnNJ2cJOtYS6noFRQAXc4A9TpirvA1C_WQPvvq9BPYY0D_pqpEcrdxTuKbKTzKrsAIeRyThb_5pRjT88JqLkvVYvU74T2b1S3-EubcJryps0wsp8ly_wnqip6vXOvSD9n6qCzDO_Sa1=w3414-h2276-no?authuser=0