Programa “conèix-me”. Impartit per les farmacèutiques de Farmàcia Maria Amigó

S'han impartit ja les dues sessions del programa conèix-me a càrrec de Maria Amigó, Cristina  i Marta .

PROJECTE ‘Coneix-me’

La Societat Espanyola de Farmàcia Clínica Familiar i Comunitària (*SEFAC)  convida a participar en el projecte d'investigació Coneix-me:  Comprèn el medicament / descobreix al farmacèutic en estudiants de quart de l'ESO.

Aquest projecte, que compta amb la col·laboració de Laboratoris *Cinfa, pretén educar i formar als adolescents en el correcte ús dels medicaments. Creiem que el desconeixement general de l'ús adequat dels medicaments és un problema que ha de ser abordat des d'una primerenca edat, com una part del procés educatiu dels nostres joves, adaptant-lo a les eines educatives actuals. Creiem que serà crucial inculcar bons hàbits en l'autocuració  i l'adherència als tractaments terapèutics des de l'adolescència per a aconseguir un ús racional del medicament a mitjà i llarg termini.

L'objectiu d'aquest projecte és contribuir a millorar l'educació dels adolescents en l'ús correcte dels medicaments, adquirint coneixements i actituds bàsiques per a aqueix fi. La població a la qual ens dirigim són estudiants de 4t de l'ESO i 2n FP bàsica.

Aquest projecte consta de dues sessions formatives recolzades en una sèrie d'exercicis pràctics que l'alumne contestarà via en línia, per la qual cosa cal que puguen connectar-se durant cinc minuts ja siga via tauleta, portàtil, mòbil…

En el desenvolupament de les intervencions educatives es prioritza la intervenció activa de l'alumne, fugint de la fórmula de classe magistral, amb l'objectiu d'adoptar actituds i interioritzar coneixements sobre l'ús adequat dels medicaments.

L’alumnat porta el dia de la sessió formativa un medicament (envàs buit amb el prospecte) que tinga a  casa amb el que hagen sigut tractats en alguna ocasió, preferentment el que utilitzen amb més assiduïtat. Durant la intervenció educativa s'utilitzaren aquests medicaments com a part pràctica de l'aprenentatge.

Amb posterioritat, després de l'anàlisi dels resultats i conclusions obtingudes, aquestes s'entregaran al centre per a la seua difusió entre els alumnes i professors.