Pla de contingència – setembre 2021

El Pla de Contingència i continuïtat en el treball durant la Covid-19 (Pla de Contingència), és un instrument de gestió de treball que utilitzarà la persona responsable màxima de cada centre de treball per a planificar i adoptar les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial exposició al SARS-CoV-2.