Álvaro Dobón Leal. Premi Extraordinària de Batxillerat Curs 2020-2021

El passat 13 de setembre es va publicar al DOCV la resolució del dia 2 la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació, la resolució per la qual es concedeixen els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2020-202, resultant guardonat Álvaro Dobón Leal, el qual finalitzà els seus estudis de Segon de Batxillerat al nostre centre. El procés per a atorgar els premis parteix del requisit d’haver obtingut en el conjunt dels dos cursos de Batxillerat una nota mitjana igual o superior a 8,75 punts, a més de la qualificació de la part obligatòria de la prova d’accés a la Universitat, concedint-se un total de 30 premis.

D’aquesta manera, l’alumnat premiat estarà exempt del pagament de les taxes de matrícula en el primer curs dels estudis superiors en una universitat pública, a banda de rebre un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que serà entregat en un acte acadèmic organitzat a l’efecte. També es farà constar al seu historial acadèmic mitjançant la pertinent diligència.

Es tracta d’un merescut reconeixement a l´esforç personal, al rendiment acadèmic que al llarg de tot el seu procés d’aprenentatge ha anat perfeccionant. És per això que des de l’IES Professor Manuel Broseta, volem reiterar la nostra cordial i sincera enhorabona a l’alumne esmentat, a la seua família i al professorat del centre per haver aconseguit tan merescut reconeixement, felicitació que volem fer extensiva a tota la comunitat educativa que una vegada més treballa per fomentar els valors de la superació personal, de la responsabilitat i de la millora contínua.