ERASMUS+ FP CONSORCIO CREAMA.

L’IES de Pedreguer forma part del consorci CREAMA des del curs 2018-2019 donant l’oportunitat al nostre alumnat del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència de realitzar la formació en empreses del sector.

L’objectiu és millorar l’ocupabilitat d’un total de 12 alumnes/as, amb estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà dels instituts que conformen el Consorci i certificat de professionalitat, obtingut a través del programa “Taller d’Ocupació Marina Alta XI” de CREAMA, oferint-los l’oportunitat de realitzar pràctiques durant 3 mesos en empreses d’un país europeu.

“Mobilitat europea en la Formació Professional de la Marina Alta” és el títol del programa Erasmus+ que afavoreix el desenvolupament professional de les persones que es formen en l’àmbit de la formació professional (FP) de grau mitjà a través de períodes de formació a l’estranger.

A pesar que l’oferta formativa comarcal quant a F.P. de grau mitjà és àmplia i variada, es detecta la dificultat de la posada en pràctica dels coneixements adquirits pels estudiants que finalitzen els seus cicles formatius. L’empreses, continuen prevalent el factor experiència sobre el de formació, per la qual cosa la inserció laboral dels acabats de formar és limitada. També es manifesta en el territori comarcal una necessitat de millora en idiomes. En aquest context, el programa ERASMUS+ ve a oferir a l’alumnat de F.P. de grau mitjà de la Marina Alta l’oportunitat de realitzar pràctiques en empreses europees i alhora, aprendre o millorar un idioma comunitari.

Erasmus+ contribueix a l’Estratègia Europa 2020 per al creixement, l’ocupació, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET 2020). Erasmus+ vol també promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior i contribuir a la realització dels objectius de l’estratègia de la UE per a la joventut. El programa es planteja els següents temes específics:

  • Reduir la desocupació, especialment entre els joves.
  • Fomentar l’educació d’adults, especialment en les noves competències i qualificacions exigides pel mercat laboral.
  • Promoure la cooperació i la mobilitat amb els països associats de la UE.
  • Adquisició de competències personals adequades que els preparen per a afrontar els reptes que planteja el món laboral.

Les beques Erasmus+ estan destinades a alumnat d’últim curs o amb estudis finalitzats dels Cicles de Grau Mitjà d’alumnat que cursa els seus estudis en un centre oficial situat a la Marina Alta. L’alumnat que vagi a realitzar les pràctiques professionals incloses en el pla formatiu dels estudis d’FP de Grau Mitjà que est cursant, realitzarà les mateixes en empreses relacionades amb les especialitats dels diferents Cicles, Graus i Certificats de professionalitat. La subvenció del programa cobreix totes les despeses, només hi ha una part de co-finançament per part de CREAMA.