Beques

En data 17 de març de 2023, es va publicar la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2023/2024 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 27 de març al 17 de maig de 2023, tots dos inclusivament. En el següent document es pot trobar tota la informació.

Requisits:

Has de complir tots els requisits per a tindre dret a rebre la beca, és a dir, els requisits generals, els econòmics (es valora la situació econòmica de la unitat familiar l’any passat, és a dir, en l’exercici 2022), i els acadèmics.

Si has sigut víctima de violència de gènere, alguns requisits poden variar.

Requisits generals:

  • Ser espanyol/a o tindre la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. Si eres ciutadà de la Unió Europea, tu o la teua família heu de residir de manera permanent a Espanya o acreditar un treball per compte propi o aliè a Espanya.
  • Si no eres ciutadà/a de la Unió, aplicarem el que indica la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social: és a dir, pots tindre dret a beca si eres menor de 18 anys o si has obtingut permís de residència a 31 de desembre de 2022.
  • No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis per als quals demanes la beca

Requisits acadèmics, econòmics i d’un altre tipus:

Els indicats en l’enllaç a més informació :

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-necesitas.html

Interessats

Es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitàries del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional:

a) Primer i segon cursos de batxillerat.

b) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, inclosos els estudis de formació professional realitzats en els centres docents militars.

c) Ensenyaments artístics professionals.

d) Ensenyaments esportius.

e) Ensenyaments artístics superiors.

f) Estudis religiosos superiors.

g) Estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.

h) Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzats ensenyaments de formació professional.

i) Cicles formatius de grau bàsic.

Nota: les beques per a estudis militars superiors i estudis d’accés a la universitat per a majors de 25 anys hauran de sol·licitar-se en la pàgina de beca general per a estudis universitaris.

Sol·licitud

El termini per a sol·licitar la beca del curs 2023 – 2024 és del 27 de març al 17 de maig de 2023. Hauràs de sol·licitar-la dins d’aquest termini, encara que no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpies si estudiaràs o no.

Forma de presentació: telemàtica

Tot el procés de sol·licitud de la beca es realitza a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional:

https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Passos:

  1. Registrar-se (necessites un usuari i una contrasenya). Si ja t’has registrat prèviament per a qualsevol altre tràmit, el teu compte continua sent vàlida i no fa falta que et tornes a registrar. Si mai t’has registrat, clica en «Registre’s» i segueix els passos per a crear un compte. Per a accedir a la sol·licitud de beca, pots fer-ho de dues formes:
    • amb Cl@ve (claus electròniques d’administracions públiques) o certificat electrònic, si disposes d’ells,
    • mitjançant el mateix usuari i contrasenya amb els quals et vas registrar en la seu electrònica.
  2. Emplenar el formulari en línia.