Proves d’accés en la Universitat (PAU/EBAU)

Prova d’Accés en la Universitat (PAU)

PAU 2022

Dates de matrícula:

 • Matrícula ordinària: 19 i 20 de maig de 2022 fins a les 14.00 hores
 • Matrícula extraordinària: a determinar

Per a fer la matrícula l’alumnat ha de presentar en secretaria:

 • Sol·licitud de matrícula correctament emplenada i signada
 • Fotocopia DNI en vigor
 • Comprovant del pagament de les taxes

Pagament dels taxes PAU:

Prem ací per a conéixer els Instruccions

Enllaç per a fer el pagament: TAXES PAU

 • Els passos a seguir per a pagar els taxes són els següents:
  • Empleneu l’apartat Número de Document amb el número i lletra de l’estudiant (no inserir espais en blanc ni punts) En l’apartat Tipus seleccionar Prova d’Accés a la Universitat (apareix per defecte)
  • En l’apartat Subtipus seleccionar Matrícula PAU 2021-2022 (apareix per defecte)
  • Prémer Continuar i s’obrirà una nova pàgina
  • En l’apartat Tipus de Document, seleccioneu el que corresponga (NIF, NIE o Passaport )
  • Empleneu l’apartat Cognoms i Nom amb les dades de l’estudiant.
  • En l’apartat Observacions heu d’indicar el centre amb la denominació:
   • IES XXXXXXXXXX (nom del centre)
  • Marcau, si us correspon, la casella de Família Nombrosa General.
  • No heu de fer res en el camp Número, s’utilitza com a codi d’identificació del rebut emés i s’emplena de manera automàtica.
  • Premeu el botó Continuar i es generarà el rebut.
  • Una vegada generat el rebut podeu:
   • Pagar en línia. En aquest cas, com a comprovant se us requerirà que presenteu una impressió de la pantalla que obtindreu en fer el pagament (observar la imatge inferior)
   • Imprimir-ho i pagar-ho en qualsevol dels entitats col·laboradores (teniu un llistat dels entitats col·laboradores a la part inferior del rebut). En aquest cas, com a comprovant del pagament se us requerirà que presenteu la còpia identificada com a Còpia per a la Universitat.