Tríptic TIS

Aquest cicle compta amb un projecte de flexibilització. 

PROJECTE DE FLEXIBILITZACIÓ AMPLIAT  

Per Resolució de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza la implantació del projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents (DOGV de 15 de maig de 2023): 

El CFGS Integració Social compta amb un mòdul complementari, concretament el mòdul “Intervenció socioeducativa per a la igualtat” del CFGS Promoció i Igualtat de Gènere per a complementar al futur tècnic o tècnica superior en integració social en coneixements enfocats a la igualtat efectiva. 

L’ampliació és de 180 hores distribuïdes al llarg dels dos cursos i de la següent manera: 4 hores setmanals en 1r curs TIS i 3 hores setmanals en el 2n curs de TIS.