Batxillerat

Els estudis de Batxillerat proporcionen a l’alumnat la possibilitat de continuar cap a estudis superiors, tant la Universitat com els cicles formatius de grau superior de Formació Professional (FP); són, per tant, una via per a continuar amb els estudis.

Oferim les modalitats Científica i Tecnològica i Humanitats i Ciències Socials. Totes les modalitats consten tant d’un bloc comú d’assignatures, com d’una sèrie de matèries de modalitat, específiques segons l’opció triada per l’alumnat. Cada una de les modalitats té una matèria obligatòria, amb continuïtat des de primer a segon curs: Matemàtiques, per a Ciència i Tecnologia, Llatí, per a Humanitats i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, per a Ciències Socials. L’alumnat cursa dos matèries més pròpies de modalitat que configuren una sèrie d’itineraris formatius, especialment dissenyats per propiciar una transició eficaç als estudis superiors. Finalment, l’alumnat cursa dues matèries específiques, que poden ser de tipus generalista, com un segon idioma o Tecnologia de la Informació i la Comunicació, o de tipus especialitzat, com Tecnologia Industrial o Fonaments de la Gestió Empresarial.

L’alumnat pot, fins i tot, canviar de modalitat, després del primer curs de Batxillerat, introduint els ajustos al currículum, per tal de possibilitar el canvi.

Cada una de les modalitats capacita, com hem assenyalat, la continuïtat en una via específica d’estudis superiors que, una vegada conclosos, certifiquen la validesa professional de l’estudiant que ha obtingut la seua titulació universitària o el seu títol de tècnic superior.

Un Batxillerat Científic i Tecnològic obri les portes a futurs i futures professionals de les Ciències de la Salut, les Enginyeries, la Biologia…, i un Batxillerat de Ciències Socials ho farà amb futurs i futures economistes, historiadors, publicistes, advocats…, des de les Humanitats tindrem traductors, intèrprets…

Qualsevol modalitat de Batxillerat possibilita l’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior i, aquests, faciliten un accés directe als estudis universitaris.

CIÈNCIES

1r Curs
Assignatures obligatòries Assignatures de modalitat Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Filosofia
 • Ciències per al món contemporani
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Anglès
 • Religió / Atenció educativa
 • Matemàtiques
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Economia
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació I
 • Psicopedagogia
 • Anglès pràctic
2n Curs
Assignatures obligatòries Assignatures de modalitat Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Ciències per al món contemporani
 • Història de la filosofia
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Biologia Humana
 • Física
 • Química
 • Ciències de la terra
 • Dibuix tècnic
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
 • Educació Física
 • Anglès pràctic

HUMANÍSTIC

1r Curs
Assignatures obligatòries Assignatures de modalitat Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Filosofia
 • Ciències per al món contemporani
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Anglès
 • Religió / Atenció educativa
 • Història del món contemporani
 • Llatí I
 • Grec I
 • Dibuix Tècnic
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació I
 • Psicopedagogia
 • Anglès pràctic
2n Curs
Assignatures obligatòries Assignatures de modalitat Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Història d’Espanya
 • Història de la filosofia
 • Anglès
 • Història del món contemporani
 • Llatí II
 • Grec II
 • Literatura Universal
 • Economia
 • Matemàtiques Aplicades a Ciències Socials
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
 • Educació Física
 • Anglès pràctic