Eso

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO), junt amb l’Educació Primària, constitueix l’ensenyament bàsic, obligatori i gratuït. L’Educació Secundària Obligatòria s’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna i atenció a la diversitat de l’alumnat, la qual cosa suposa una progressió respecte de l’Educació Primària, en la qual s’inculca el sentit de la responsabilitat de l’alumnat sobre el seu rendiment i en les preses de decisions sobre diferents trajectòries educatives conforme s’avança en l’etapa.

Segons el que disposa l’article 12 del Reial Decret 1105/2014, l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria s’organitza en matèries i comprèn dos cicles, el primer de tres cursos escolars i el segon d’un. Aquests quatre cursos se seguiran ordinàriament entre els dotze i els setze anys d’edat. El segon cicle o quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria tindrà un caràcter fonamentalment propedèutic.

1r Curs
Assignatures obligatòries Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Biologia i Geologia
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Informàtica
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Reforç Instrumental de Castellà
 • Reforç Instrumental de Matemàtiques
 • Reforç Instrumental de Valencià
2n Curs
Assignatures obligatòries Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Física i Química
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Informàtica
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Cultura Clàssica
3r Curs
Assignatures obligatòries Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats
 • Física i Química
 • Biologia i Geologia
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Informàtica
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
4t Curs
Assignatures obligatòries Assignatures específiques
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Religió
 • Tecnologia
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics
 • Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats
 • Física i Química
 • Biologia i Geologia
 • Llengua Valenciana i Literatura
 • Educació Física
 • Primera Llengua Estrangera: Anglès
 • Música
 • Geografia i Història
 • Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Tecnologia de la Informació i la Comunicació
 • Segona Llengua Estrangera: Francès
 • Llatí
 • Filosofia
 • Economia
 • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional