Tràmits i taxes

MATRÍCULA

Per fer el pagament de la matricula cal seguir els següents passos:

Accedir a l’enllaç al Model 046 per al pagament de taxes

 • Alumnat de primer de batxillerat:
  • Expedició historial Acadèmic de batxillerat. Opcions :
   •   Tasas por servicios administrativos (Institutos)
   • Órgano Gestor : Instituts d’Alacant
   • Seleccionar: Expedición Historial Académico Bachillerato
  • Targeta identitat. Opcions:
   •   Tasas por servicios administrativos (Institutos)
   • Órgano Gestor : Instituts d’Alacant
   • Seleccionar: Tarjetas de identidad
 • Alumnat de 2n Batxillerat i 1er i 2n de Cicle formatiu:
  • Targeta identitat. Opcions
   •   Tasas por servicios administrativos (Institutos)
   • Órgano Gestor : Instituts d’Alacant
   • Seleccionar: Tarjetas de identidat

CERTIFICATS

Per sol·licitar un certificat:

Cal que la persona interessada:

 • Informe a Secretaria sobre la certificació que vol obtenir i pot fer-ho presencialment o per telèfon.

Per pagar les taxes administratives:

 • Accediu a l’enllaç pagament de taxes
 • A l’apartat Òrgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT.
 • A l’apartat Taxa escolliu l’opció Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats.
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: Ordinària, Família Nombrosa General o Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per recollir un certificat:

Cal que la persona interessada lliure:

 • Comprovant del pagament de les taxes administratives corresponents.
 • Només en el cas que la persona qui recull el certificat no siga la mateixa persona certificada, cal que aporte també la corresponent autorització.

TÍTOLS

Per a sol·licitar-lo:

La persona interessada ha de presentar a la Secretaria del centre:

 • Sol·licitud del títol correctament emplenada.
 • Fotocòpia DNI en vigor.
 • Comprovant del pagament de les taxes corresponents al títol.

Per a fer el pagament:

 • Accediu a l’enllaç de pagament de taxes.
 • A l’apartat Òrgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT.
 • A l’apartat Taxa, escolliu el títol que voleu sol·licitar:
  • Si heu acabat un CFGM heu d’escollir: Títol de Tècnic.
  • Si heu acabat un CFGS heu d’escollir: Títol de Tècnic Superior.
  • Si heu acabat l’etapa de Batxillerat heu d’escollir: Títol de Batxillerat.
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: Ordinària, Família Nombrosa General o Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per a recollir-lo:

Rebreu una carta de Secretaria informant-vos que teniu el títol disponible al centre perquè pugueu passar a recollir-lo. Cal portar:

 • DNI original.
 • En cas que la persona que recull el títol no siga la persona titulada, ha de portar degudament emplenada l’autorització que rebreu amb l’avís d’arribada del títol.

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Per sol·licitar-la:

Cal que la persona interessada lliure a Secretaria:

Per pagar les taxes administratives:

 • Accediu a l’enllaç pagament de taxes
 • A l’apartat Òrgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa escolliu l’opció Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, segons corresponga
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: Ordinària, Família Nombrosa General o Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per a recollir el resguard de les qualificacions de la prova:

Només cal que la persona interessada aporte el seu DNI original en el moment de la recollida del certificat.

Certificat de superació de les proves homologades de nivell bàsic (A2) de llengües estrangeres

Per a sol·licitar el certificat de superació de la prova:

Cal que la persona interessada lliure:

 • Sol·licitud del certificat de superació de nivell ensenyaments d’idiomes.
 • Comprovant del pagament de les taxes administratives corresponents.

Per pagar les taxes administratives:

 • Accediu a l’enllaç pagament de taxes
 • A l’apartat Òrgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa escolliu l’opció Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: Ordinària, Família Nombrosa General o Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per recollir el certificat:

Cal que la persona interessada aporte el seu DNI original en el moment de la recollida.

Prova d’Accés a la Universitat (PAU)

PAU 2022

Dates de matrícula:

 • Matrícula ordinària: 19 i 20 de maig de 2022
 • Matrícula extraordinària: a determinar

Per fer la matrícula cal que l’estudiant aporte:

 • Sol·licitud de matrícula correctament emplenada i signada
 • Fotocòpia DNI en vigor
 • Comprovant del pagament de les taxes

Pitja aquí per conéixer les Instruccions

Enllaç per fer el pagament: TAXES PAU

 • Accediu a l’enllaç del pagament de les taxes a la universitat Miguel Hernández
 • En l’apartat Tipus seleccioneu Provés d’Accés a la Universitat (apareix per defecte)
 • En l’apartat Subtipus seleccioneu Matrícula PAU 2021-2022 (apareix per defecte)
 • Premeu Continuar i s’obrirà una nova pàgina
 • En l’apartat Tipus de Document, seleccioneu el que corresponga (NIF, NIE o Passaport)
 • Empleneu l’apartat Número de Document amb el número i lletra de l’estudiant (no inseriu espais en blanc ni punts)
 • Empleneu l’apartat Cognoms i Nom amb les dades de l’estudiant.
 • En l’apartat Observacions cal que indiqueu el centre amb la denominació:
  • IES XXXXXXXXXX (nom del centre)
  • COLEGIO XXXXXX (nom del centre)
 • Marqueu, si us correspon, la casella de Família Nombrosa General.
 • No heu de fer res al camp Número, s’utilitza com a codi d’identificació del rebut emès i s’emplena de forma automàtica.
 • Premeu el botó Continuar i es generarà el rebut.
 • Un cop generat el rebut podeu:
  • Pagar en línia. En aquest cas, com a comprovant se us requerirà que presenteu una impressió de la pantalla que obtindreu en fer el pagament (observeu la imatge inferior)
  • Imprimir-lo i pagar-lo en qualsevol de les entitats col·laboradores (teniu un llistat de les entitats col·laboradores a la part inferior del rebut). En aquest cas, com a comprovant del pagament se us requerirà que presenteu la còpia identificada com a Còpia per a la Universitat.