Horari del centre

Horari del centre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
10:45 – 11:15 PRIMER ESPLAI
11:15 – 12:10
12:10 – 13:05
13:05 – 13:20 SEGON ESPLAI
13:20 – 14:15
14:15 – 15:10