Job shadowing a Royan (França)

La nostra professora Laura Torró ha realitzat un job shadowing a Royan, una localitat prop de Bordeaux, França. L’objectiu ha sigut conéixer les diferències i semblances entre ambdós sistemes educatius i observar i participar en la realitat docent francesa.

El comité Erasmus + de l’escola va organitzar un horari molt variat i complet per poder assistir a diversos àmbits del centre: aules específiques, departament de llengües i música, aules d’estudi, biblioteca, etc. A més, va conèixer de primera mà alguns espais diferents que no tenim al centre i va parlar amb diversos càrrecs i professors: directora, cap d’estudis, secretària, professors de llengües i música, etc. Participar en les classes va ser molt engrescador, ja que els va poder explicar les característiques i el funcionament del nostre centre i també, van poder crear lligams i comentar allò que ens uneix i ens diferencia. Va ser especialment interessant poder participar en la creació d’un festival de música que es realitzarà a nivell comarcal on participaran molts dels instituts de la zona. La preparació de l’espectacle creava una gran motivació i interès en l’alumnat que hi participava.

El sistema educatiu francès, tot i tindre diferències, presenta moltes similituds amb el nostre. L’organització del personal docent en els diferents departaments i la metodologia de les classes no s’allunyen en excés de la utilitzada al nostre centre. En canvi, en qüestions de serveis, d’organització interna i de coordinació sí que hi ha diferències: l’alumnat dina al centre en una cantina i fa horari de vesprada, hi ha una persona que s’encarrega íntegrament de la biblioteca, a més d’haver-hi altres càrrecs que no tenen una equivalència exacta en el nostre sistema, com per exemple, dos directors.

Una de les diferències amb el nostre sistema educatiu que més li ha cridat l’atenció, d’una banda, és l’itinerari acadèmic, d’aquesta manera, l’alumnat tria tres assignatures troncals de les quals tindrà classes de dos hores, fet que permet un màxim aprofundiment i anàlisi de la matèria, sobretot en els cursos més alts. Açò possibilita que l’alumnat tinga una major motivació i base de continguts a l’hora de continuar els estudis superiors, ja que estan centrant-se i desenvolupant-se en allò que més els motiva i els interessa. D’altra banda, el sistema educatiu francés diversifica més les etapes i espais, és a dir, diferencien una etapa anomenada collège a la qual va alumnat d’entre 11 i 14 anys i els lycées, on van alumnes dels 15 als 18 anys. Pel que fa a la infraestructura del centre, les diferències són notòries: compta amb cafeteria, biblioteca molt gran i ben equipada, sales d’estudi amb instruments musicals per al batxillerat de l’especialitat de música, aula de música amb tot tipus d’instruments, etc. En relació a les TIC, les instal·lacions són similars.

En conclusió, esta mobilitat ha permés a la nostra companya veure l’educació des d’un punt de vista diferent, per a enriquir-se i fer un treball de reflexió sobre allò que ja ens uneix i allò que podríem tractar d’implementar al nostre centre i sistema educatiu.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
9