PROVES D’ACCÉS A CICLES 2023

INSCRIPCIÓ: del 20 al 31 de MARÇ de 2023, tots dos inclosos

(Realització de les proves els dies 22 i 23 de maig)

Per motius sanitaris i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, es poden remetre aquestes sol·licituds i tota la documentació que han de presentar al correu electrònic següent, indicant en l’assumpte: PAC_ Nom i cognoms de l’alumne

46024151.secretaria@edu.gva.es

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

• Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.

• Una altra, l’accés mitjançant una prova si no es reuneixen tals requisits acadèmics. Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

(En el correu: 46024151.secretaria@edu.gva.es)

Grau MitjàGrau Superior
Imprés de sol·licitudImprés de sol·licitud
Documents per a l’exempció de la prova d’accésDocuments per a l’exempció de la prova d’accés
Taxes i seleccionar el tipus de prova (Veure pàg. 3 d’aquest document)Taxes i seleccionar el tipus de prova (Veure pàg. 3 d’aquest document)
NIF, NIE, visat d’estudiant estranger… En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.NIF, NIE, visat d’estudiant estranger… En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
Declaració responsableDeclaració responsable

NOTA: Imprés de sol·licitud i declaració responsable Grau Mitjà.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=1909&aneu_page=&aneu_site=&aneu_cas=docs

NOTA: Imprés de sol·licitud i declaració responsable Grau Superior.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=836&aneu_page=&aneu_site=&aneu_cas=docs

Sol·licitud d’exempcions

  • Exempció per experiència laboral: Aportar certificats de l’empresa i de la Seguretat Social.
  • Exempció per altres estudis realitzats: Aportar certificats d’estudis corresponents (veure article 14, 15 i 16 de la Resolució)

Informació Complementaria: en la Resolució de 11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

IMPRESOS DE TAXES A través D’INTERNET

Vosté pot imprimir des de casa el model 046. Amb aquest imprés Vosté pot anar a pagar a l’entitat bancària directament, sense passar prèviament pel centre.

Haurà d’adjuntar a la seua sol·licitud l’Exemplar per a l’Administració degudament segellat pel Banc, o el justificant del pagament.

INSTRUCCIONS TAXES

Marmitó en aquest enllaç:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=pruebas

1. Seleccione l’òrgan gestor: “Instituts de València”

2. Seleccione la taxa l’imprés de la qual desitja obtindre: “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà o Superior” i prema “Continuar”.

3. Seleccione el tipus de matrícula que li correspon. Si selecciona família nombrosa o discapacitat: serà necessari adjuntar fotocòpia de la targeta o cartilla de família nombrosa en vigor o certificat d’acreditació de la discapacitat.

4. Prema Continuar. A continuació es generarà un arxiu PDF amb el Model 046. El document haurà d’aparéixer en una nova finestra del seu navegador. Una vegada es carregue el document PDF en blanc, seguisca aquests passos:

• Emplene el formulari amb les dades que se li sol·licita.

• Una vegada haja emplenat el document PDF prema «Acceptar». Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model; prenga nota de les dades rellevants i prema «Acceptar».

• Se li mostrarà el document PDF completat que deu vosté imprimir (fixe’s en el codi de barres). Prema el botó «Imprimir per a obtindre les còpies necessàries».

IMPORTANT!

Comprove que tots els exemplars impresos porten el codi de barres i una numeració. Només amb aqueixa informació les Entitats Col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

(En l’apartat D de la taxa s’indiquen les entitats bancàries col·laboradores on efectuar el pagament).

MOLT IMPORTANT!

Tinguen en compte els requisits acadèmics que els exclouen de la realització de la prova.

La superació de la Prova d’Accés no suposa l’admissió en el Cicle Formatiu, havent de participar en el procés d’admissió que convoque la Conselleria.

Tota la informació oficial està en la web de la Conselleria d’Educació: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

CALENDARI PROVES D’ACCÉS 2023 (Resolució, Annex I)

HORARI PROVES (Resolució, Annex II)