Masculinitats Igualitàries

Desde el curs 21-22 alguns professors del IES Molí del Sol van decidir crear un grup per a treballar formes alternatives d’entendre la masculinitat. Amb aquesta iniciativa pretenen disposar d’un espai per a qüestionar una bona part dels aprenentatges que, com a homes, hem adquirit al llarg del temps. Complementàriament, van considerar convenient fer una proposta didàctica que poguera ser treballada amb l’alumnat i que, fonamentalment, tenia com objectiu qüestionar els tradicionals estereotips de gènere.

Periòdicament aquest grup de professors fa activitats amb l’alumnat per a conscienciar en terperiòdicament aquest grup de professors fa activitats amb l’alumnat per a conscienciar en termes d’igualtat de gènere.

Amb la celebració del passat 25N, van penjar una tela a la façana de l’edifici principal. Us adjuntem l’enllaç al vídeo on expliquem el seu significat.

MASCULINITATS-IGUALITARIES