Sol·licitud de certificats i títols:

Títol i duplicat de títol:

S'ha de presentar en el centre:

• Per a un duplicat del títol de secundària

 1. Sol·licitud específica de títols
 2. Taxa (omplir el model 046 seguint les instruccions de la web) i justificant de pagament
 3. Fotocopia DNI

• Per al títol de batxillerat/cicles formatius

 1. Sol·licitud específica de títols
 2. Taxa (omplir el model 046 seguint les instruccions de la web) i justificant de pagament
 3. Fotocopia DNI

S'ha de presentar per a recollir-ho, quan s'indique, el DNI de l'interessat

Si no el recull el propi interessat:

 • Presentar l'autorització corresponent
 • Presentar la fotocòpia del DNI de l'interessat
 • Presentar el DNI original de la persona que recull el títol

 

Certificat acadèmic:

 1. Sol·licitud
 2. Taxa (omplir el model 046 seguint les instruccions de la web) i justificant de pagament (solament certificats de batxillerat i cicles formatius).

No es paguen els certificats de secundària. Una vegada sol·licitat el certificat el termini per a entregar-lo podrà ser de 7 dies hàbils.

 

Certificat A2 idiomes:

S'ha de presentar en el centre:

 1. Sol·licitud específica Nivell A2
 2. Taxa (omplir el model 046 seguint les instruccions de la web) i justificant de pagament
 3. Fotocopia DNI

Per a recollir el certificat en el moment que s'indique, s'ha de presentar el DNI.

Si el certificat no el recull l'interessat:

 • Presentar l'autorització corresponent
 • Presentar la fotocòpia del DNI de l'interessat
 • Presentar el DNI original de la persona que recull el certificat