Patis actius

PATIS ACTIUS

IES MOLÍ DEL SOL (Mislata)

L'objectiu principal del Pla de patis actius és dinamitzar l'esbarjo per a afavorir l'activitat física i  motora de l'alumnat, així com la integració plena de tot l'alumnat i la millora de la convivència.

 

logo_con_nombre

Aquest objectiu principal, es pot dividir de forma més específica en els següents:

 1. Augmentar la pràctica diària d'activitat física en horari no lectiu entre els escolars del centre.
 2. Fer del centre educatiu un agent promotor de l'activitat física i esport.
 3. Garantir una distribució equitativa dels espais esportius durant els esbarjos, especialment de les  alumnes.
 4. Aprofitar de manera eficaç totes les zones en les quals es divideix el pati escolar.
 5. Fomentar valors d'esforç, confiança, responsabilitat, iniciativa personal, autocontrol i respecte per els/les altres.
 6. Incentivar el joc net a través de la competició en el marc escolar.
 7. Millorar la convivència i les relacions que es produeixen entre l'alumnat.
 8. Disminuir els conflictes que es produeixen al pati d'esbarjo.
 9. Afavorir el joc mixt.
 10. Afavorir la responsabilitat compartida de les activitats i els materials dels jocs.
deportes

ACTIVITATS I ESPAIS:
El centre compta amb un pati amb amplis espais, pistes poliesportives i un pavelló multiús. Per això, el projecte de pati plantejat buscarà la intervenció de tots els cursos en un mateix dia. Per a aconseguir que siga un projecte viable i amb possibilitats de dur-lo a terme, es proposaran espais definits per al desenvolupament de diferents activitats.
Els alumnes es distribuiran en les zones en funció de la seua participació en les diferents activitats  programades. En cada zona es durà a terme una activitat diferent.
En el tauler d'anuncis del pavelló poliesportiu figurarà tota la informació de les activitats.

1. ZONA DE JOCS I ESPORTS DE PISTA.
2. ZONA PAVELLÓ POLIESPORTIU.
3. ZONA DE JOCS POPULARS I DE CARRER.

ZONA JOCS I ESPORTS DE PISTA
En les pistes poliesportives es duran a terme competicions esportives d'equip a través de campionats a manera de liguilla en format "mini-partits” on els equips participants seran obligatòriament  mixtos. Els partits seran acte-arbitrats existint sempre la figura del coordinador de l'activitat que mediarà en cas necessari.

ZONA PAVELLÓ POLIESPORTIU
Igual que en la zona Jocs i esports de pista, es realitzaran activitats esportives adaptades a les modalitats indoor.

ZONA JOCS POPULARS I DE CARRER
Els jocs tradicionals són aquells que es transmeten de generació en generació, aquells als quals jugaven els nostres majors, i també, molts de nosaltres.
Són jocs que no s'aprenen a través de llibres, sinó que són apresos a través de l'observació.
Aquests jocs són transmissors de cultura, de valors, de maneres de viure,...i estan estretament relacionats amb l'entorn. Es juguen en espais pròxims, als patis d'esbarjo, als carrers, en les places.
Si donem una ullada a la societat actual, es pot observar que cada vegada es realitzen amb menys freqüència; estan sent substituïts per jocs tecnològics que promouen el sedentarisme i limiten la realització d'activitat física. Per aquest motiu, i pels diferents beneficis comentats anteriorment, considerem oportú incloure'ls en la programació del projecte.

ORGANITZACIÓ:

 • El pla de Patis Actius estarà coordinat pel departament de E.F i el seu control i posada en pràctica  serà duta a terme a través de l'alumnat de 2o de Batxillerat que estiga cursant l'assignatura optativa d'Educació Física.
 • Aquest alumnat estarà sempre supervisat per dos professors del departament d'Educació Física en funcions de guàrdia.
 • La programació de l'assignatura d'EF de segon curs de Batxillerat inclourà dins dels continguts una Unitat Didàctica denominada "Organització i Gestió de Campionats i Activitats Recreatives”.
 • El temps invertit en l'activitat per part d'aquest alumnat serà restat del total del temps lectiu de l'assignatura. En cada pati participaran un màxim de 6 alumnes supervisors.
 • Tota la informació de les activitats, trobades, resultats i classificació de les liguillas serà exposada en el tauler d'anuncis del Pavelló poliesportiu.
 • Els materials i la disposició de les instal·lacions serà gestionada pels professors d'EF en funcions de guàrdia. També s'encarregaran de la seua devolució.
 • Les activitats tindran una duració de 20 min i es desenvoluparan íntegrament durant el primer pati començant a les 11.05 i finalitzant a les 11.25.
patiosActivos_horario