EWE (European Work Experience)

El Consorci EWE està constituit per 21 centres educatius de la Comunitat Valenciana, en tots els quals està present la família professional d’Activitats Físiques i Esportives. És gestionat per una Comissió, encapçalada per un Coordinador d’Internacionalització de cada centre educatiu participant, i sota la direcció del Coordinador General del Consorci, la seu del qual es troba a l’IES la Creueta d’Onil. El nostre centre, l’ IES Molí del Sol, forma part del Consorci EWE des de l’any 2013.

El consorci s’ha especialitzat en la realització de mobilitats Erasmus a l'acció KA 121. A aquestes mobilitats poden optar estudiants d’FP Grau mitjà i FP Bàsica, així com professorat d’FP i personal no docent.

logo_con_nombre

Els estudiants realitzen una Mobilitat en Formació en Empreses, que inclou la totalitat de les pràctiques formatives que els donen accés a la seva titulació de Formació Professional. Aquestes mobilitats tenen una durada de 90 dies en formació en empreses. Per tant, els estudiants d’FP tenen l’oportunitat de realitzar de manera completa la seua formació en centres de treball (pràctiques formatives) a Europa i complir amb les hores de formació requerides en el Mòdul de Formació en Centres de Treball.

erasmus_eu_emblem_with_tagline-pos-es

L’acreditació Erasmus, aconseguida pel Consorci a l’any 2021 dins del programa Erasmus 21/27, facilita que els centres adherits emprenguen mobilitats europees a totes les famílies professionals impartides pels centres del Consorci, però la base és família professional d’Activitats Físiques i Esportives.

La mobilitat del professorat i del personal no docent té com a finalitat principalment l'observació en empreses del sector i cursos de formació, ja que és d’especial importància facilitar la mobilitat europea per al personal dels centres educatius que pertanyen al consorci.

Documents del projecte:

Presentació Consorci EWE: Jornades d´intercanvi de bones pràctiques de la familia d´Activitats Físic Esportives