MATRÍCULA ALUMNAT NOU DE 1r ESO QUE VE DE CENTRES ADSCRITS

TERMINI DE MATRÍCULA: del 22 de juny al 5 de juliol de 2023

Realitzaran la matrícula en línia en l'adreça: https://molidelsol.es/

Per a realitzar aquesta matrícula han de tindre la documentació següent escanejada:

• DNI de l'alumne per les 2 cares (NO CADUCAT)

• Llibre de família on aparega l'alumne, en cas de no tindre, certificat de naixement.

• SIP

• Pares separats: Sentència o conveni sobre la custòdia.