Prova de certificació A2

S’informa que pròximament es procedirà a realitzar les proves d’idiomes de certificació A2. Podrà presentar-se l’alumnat de 16 anys (compliments o a complir en el 2023).


Data de matrícula : del 20 al 24 de febrer

Lloc: Secretaria de l’IES

Documentació a aportar: DNI de l’alumne/a


Realització de les proves:

A2 Inglés:

  • Dimarts 21 de març, de 10:45h a 14:15h: Proves escrites i comprensió oral en l’Aulari de Cicles de l’institut. Comproveu l’aula a la qual heu d’acudir ací i/o en el tauler d’anuncis de Secretària.
  • Dijous 23 de març a partir de les 10.45: Proves orals. El dimecres 22 de març es publicaran en el panell d’anuncis de la secretaria del centre els horaris dels exàmens orals, així com l’aula a la qual haureu d’acudir.

A2 Francés:

  • Dimecres 22 de març