FOMENT A LA LECTURA

IES MOLI DEL SOL (Mislata)

Una de les propostes que es va plantejar aquest equip directiu era fomentar la lectura comprensiva o la  lectura en general del nostre alumnat, atés que veiem que molt d'alumnat té bastant dificultats alhora de  comprendre el que llig.

A més de la continuïtat de les tertúlies literàries, enguany volen reprendre també la dinamització de la  biblioteca dins de les possibilitats de la situació i tornar a convidar algun escriptor/a (si podem).

logo_con_nombre

El següent programa de foment a la lectura consisteix en fer una setmana de lectura cada mes en franges horàries en tota l'ESO, però també es fa extens a batxillerat i cicles formatius adaptant la lectura a les  necessitats dels grups i de l'alumnat.

Lectura-y-Cerebro
  • L'alumnat haurà d'emportar-se de casa un llibre per a llegir en aqueixa habitació primerenca. Serà obligatori que tot l'alumnat porte un llibre tots els dies de curs.
  • En les hores de guàrdia es fomentarà la lectura a l'aula si el professorat no ha deixat tasques per a fer.
  • Els tutors/es recordaran a l'alumnat les setmanes de lectura.
  • Dedicarem 15 min a la lectura en la sessió que toque de cada mes.

D'altra banda, sabem que pot ser que algun professor/a haja de repetir en algun moment, és normal i per això hem valorat el fer-lo només una setmana cada mes.

Es promocionarà i proposarà la lectura en l'assignatura Atenció Educativa, incloent proposades d'activitats o  lectures socioemocionals, convivència, igualtat, etc que potencien el desenvolupament de l'alumnat.

Les setmanes seran les següents:

TABLA_LECTURA