PAU 2024

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY:

 1. Matriculació de l’estudiantat a les PAU: del 20 al 27 de maig (el termini finalitza a les 14 hores del dia 27 de maig). El dia 28 de maig, fins a les 14 hores, és perquè els centres educatius acaben les gestions de matrícula i graven tota la informació, encara que s’aconsella fer este treball quan es puga.
 2. Control de llistats i aules per les universitats: 29, 30 i 31 de maig i 3 de juny.
 3. Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 4, 5 i 6 de juny (en cas de solapament d’exàmens en horari, podria haver-hi algun examen el divendres dia 7 de juny).
 4. Correcció d’exàmens: del 7 al 12 de juny.
 5. Introducció de notes: 13 de juny.
 6. Lliurament de notes: 14 de juny, a partir de les 13 hores.
 7. Termini per a sol·licitar revisions: 17, 18 i 19 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19).
 8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent, si és el cas, la tercera correcció): 21 de juny.
 9. Període de petició de veure exàmens:
  25 i 26 de juny per a les províncies de Castelló i València.
  26 i 27 de juny per a la província d’Alacant.
 10. Visualització d’exàmens: 28 de juny per a les províncies de Castelló i València i 1 de juliol per a Alacant.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL:

 1. Matriculació de l’estudiantat a les PAU: 17 al 21 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 21 de juny). El dia 25 de juny, fins a les 14 hores, és perquè els centres educatius acaben les gestions de matrícula i graven tota la informació, encara que s’aconsella fer este treball quan es puga.
 2. Control de llistats i aules per les universitats: 27 i 28 de juny i 1 de juliol.
 3. Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 2, 3 i 4 de juliol (en cas de solapament d’exàmens en horari, podria haver-hi algun examen el divendres dia 5 de juliol).
 4. Correcció d’exàmens: del 5 al 8 de juliol.
 5. Introducció de notes: 9 de juliol.
 6. Lliurament de notes: 9 de juliol, a partir de les 17 hores.
 7. Termini per a sol·licitar revisions: 10, 11 i 12 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 12).
 8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent, si és el cas, la tercera correcció): 16 de juliol.
 9. Període de petició de veure exàmens: 17 i 18 de juliol.
 10. Visualització d’exàmens: 22 de juliol.

Horari_PAU_2024