MATRÍCULA ALUMNAT QUE HA CURSAT ESTUDIS EN EL CENTRE DURANT EL CURS ANTERIOR

TERMINI DE MATRÍCULA ORDINÀRIA:
TERMINI DE MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA:

Quin alumnat ha de realitzar aquest procés una vegada haja conclòs els seus estudis tant en Avaluació Ordinària com Extraordinària?

  • Alumnat que promocionen al curs següent.
  • Alumnat que repetisca curs.
  • Alumnat que ja té tots els mòduls superats i únicament es matricula  de FCT i/o Projecte.

Accés a la web de matrícula en línia: https://molidelsol.es/