PAU 2024

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY:

 1. Matriculació de l’estudiantat a les PAU: del 20 al 27 de maig (el termini finalitza a les 14 hores del dia 27 de maig). El dia 28 de maig, fins a les 14 hores, és perquè els centres educatius acaben les gestions de matrícula i graven tota la informació, encara que s’aconsella fer este treball quan es puga.
 2. Control de llistats i aules per les universitats: 29, 30 i 31 de maig i 3 de juny.
 3. Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 4, 5 i 6 de juny (en cas de solapament d’exàmens en horari, podria haver-hi algun examen el divendres dia 7 de juny).
 4. Correcció d’exàmens: del 7 al 12 de juny.
 5. Introducció de notes: 13 de juny.
 6. Lliurament de notes: 14 de juny, a partir de les 13 hores.
 7. Termini per a sol·licitar revisions: 17, 18 i 19 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19).
 8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent, si és el cas, la tercera correcció): 21 de juny.
 9. Període de petició de veure exàmens:
  25 i 26 de juny per a les províncies de Castelló i València.
  26 i 27 de juny per a la província d’Alacant.
 10. Visualització d’exàmens: 28 de juny per a les províncies de Castelló i València i 1 de juliol per a Alacant.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL:

 1. Matriculació de l’estudiantat a les PAU: 17 al 21 de juny, (el termini finalitza a les 14 hores del dia 21 de juny). El dia 25 de juny, fins a les 14 hores, és perquè els centres educatius acaben les gestions de matrícula i graven tota la informació, encara que s’aconsella fer este treball quan es puga.
 2. Control de llistats i aules per les universitats: 27 i 28 de juny i 1 de juliol.
 3. Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 2, 3 i 4 de juliol (en cas de solapament d’exàmens en horari, podria haver-hi algun examen el divendres dia 5 de juliol).
 4. Correcció d’exàmens: del 5 al 8 de juliol.
 5. Introducció de notes: 9 de juliol.
 6. Lliurament de notes: 9 de juliol, a partir de les 17 hores.
 7. Termini per a sol·licitar revisions: 10, 11 i 12 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 12).
 8. Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent, si és el cas, la tercera correcció): 16 de juliol.
 9. Període de petició de veure exàmens: 17 i 18 de juliol.
 10. Visualització d’exàmens: 22 de juliol.

Horari_PAU_2024

PROVES D’ACCÉS A CICLES 2024

INSCRIPCIÓ: del 20 al 28 de MARÇ de 2024, els dos inclosos

(Realització de les proves els dies 20 i 21 de maig)

Per motius sanitaris i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, es poden remetre estes sol·licituds i tota la documentació que han de presentar al correu electrònic següent, indicant en l’assumpte: PAC_ Nom i cognoms de l’alumne

46024151.secretaria@edu.gva.es

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dos formes clarament diferenciades:

• Una, l’accés directe, si es reunixen els requisits acadèmics necessaris.

• Una altra, l’accés mitjançant una prova si no es reunixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estos ensenyaments.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los en 2024.

Proves de grau superior: tindre 19 anys o complir-los en 2024, o 18 en cas de tindre un títol de tècnic de formació professional.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

(En el correu: 46024151.secretaria@edu.gva.es)

Grau MedioGrau Superior
Imprés de sol·licitudImprés de sol·licitud
Documents per a l’exempció de la prova d’accésDocuments per a l’exempció de la prova d’accés
Taxes i seleccionar el tipus de prova (Veure instruccions més a baix)Taxes i seleccionar el tipus de prova (Veure instruccions més a baix)
NIF, NIE, visat d’estudiant estranger… En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.NIF, NIE, visat d’estudiant estranger… En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
Declaració responsableDeclaració responsable

NOTA: Imprés de sol·licitud i declaració responsable Grau Mitjà.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=1909&aneu_page=&aneu_site=&aneu_cas=docs

NOTA: Imprés de sol·licitud i declaració responsable Grau Superior.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=836&aneu_page=&aneu_site=&aneu_cas=docs

Sol·licitud d’exempcions

 • Exempció per experiència laboral: Aportar certificats de l’empresa i de la Seguretat Social.
 • Exempció per altres estudis realitzats: Aportar certificats d’estudis corresponents (veure article 13, 14 i 15 de la Resolució)

Informació Complementaria: en la Resolució de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

IMPRESOS DE TAXES A través D’INTERNET

Vosté pot imprimir des de casa el model 046. Amb este imprés Vosté pot anar a pagar a l’entitat bancària directament, sense passar prèviament pel centre.

Haurà d’adjuntar a la seua sol·licitud l’Exemplar per a l’Administració degudament segellat pel Banc, o el justificant del pagament.

INSTRUCCIONS TAXES

Marmitó en este enllaç:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=pruebas

1. Seleccione l’òrgan gestor: “Instituts de València”

2. Seleccione la taxa l’imprés de la qual desitja obtindre: “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà o Superior” i polse “Continuar”.

3. Seleccione el tipus de matrícula que li correspon. Si selecciona família nombrosa o discapacitat: serà necessari adjuntar fotocòpia de la targeta o cartilla de família nombrosa en vigor o certificat d’acreditació de la discapacitat.

4. Polse Continuar. A continuació es generarà un arxiu PDF amb el Model 046. El document haurà d’aparéixer en una nova finestra del seu navegador. Una vegada es carregue el document PDF en blanc, seguisca estos passos:

• Emplene el formulari amb les dades que se li sol·licita.

• Una vegada haja emplenat el document PDF polse «Acceptar». Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model; prenga nota de les dades rellevants i polse «Acceptar».

• Se li mostrarà el document PDF completat que deu vosté imprimir (fixe’s en el codi de barres). Polse el botó «Imprimir per a obtindre les còpies necessàries».

IMPORTANT!

Comprove que tots els exemplars impresos porten el codi de barres i una numeració. Només amb eixa informació les Entitats Col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

(En l’apartat D de la taxa s’indiquen les entitats bancàries col·laboradores on efectuar el pagament).

MOLT IMPORTANT!

Més informació i exemples de proves d’anys anteriors ací:

La superació de la Prova d’Accés no suposa l’admissió en el Cicle Formatiu, havent de participar en el procés d’admissió que convoque la Conselleria.

Tota la informació oficial en el DOGV

CALENDARI PROVES D’ACCÉS 2023 (Resolució, Annex I)

HORARI PROVES (Resolució, Annex II)