Agraïments projecte NÍGER

LOGO PROYECTO NIGER

La nostra acció de solidaritat que consistia en la difusió de calendaris ha permés als establiments participants de recaptar 13.400 euros de donacions. (3147 euros a València i 800 euros des del nostre institut IES l'Eliana que és una xifra molt satisfactòria ja que només són 20 els alumnes que participen en classe en el Projecte i els encarregats de recaptar els donatius).
Volem agrair sincerament a tots els actors d'aquesta acció, donants, alumnes, pares, professors i administració que han permés el seu bon desenvolupament. Gràcies a ells, gràcies a vosaltres, els 1500 alumnes dels huit pobles de Níger participants rebran el material escolar necessari per a l'any pròxim. Els diners recaptats permetrà també el seguiment de les diverses accions gestionades per l'associació (microcrèdits per a les mares d'alumnes, manteniment dels vergeles, lluita contra l'abandó escolar precoç, suport pedagògic per als professors...).

El departament de francés i els alumnes de 1r de batxillerat de l'IES L'Eliana.

Teatre “Uneix enquête à la française”

BONJOUR!!!
Voilà la petite vidéo photo-montage de la sortie au théâtre du 10 mars, juste avant le confinement!!Uneix sortie historique!!
J'espère que vous allez aimer.
J'attends vós réactions!! et merci encore pour votre attitude exemplaire et votre participation (scène pour certains et questions aux acteurs) lors de la représentation
.

Enllace vídeo:

https://gopro.com/v/62noonne7owkr

Vampire Boys

Halloween_Contest_1
Halloween_Contest_2

One friday night Jay was walking home from her football training when he heard a shout near the park , he decided to go to have a look and he saw her brother on the floor and his neck with a bit and lot of blood around. When he took her brother at home , his neck began to heal and Jay got very nervous and he got scared sota Mike , the dead brother started to explain Jay that he is a vampire.

Jay couldn´t believe it and he fainted from fight but when he woke up again he was also a vampire , the two brothers didn't believe it , they only know that they were very hungry , hunger of blood they only think about blood and blood , they trying to stopped those thoughts with alcohol but this didn't work, that's why the two brothers went out to search people to kill and drink her blood. Jay and Mike passed all the night killing people and in the morning when the sun set they skin began to burn and immediately they went home when the sun didn't burn it , but when they arrived home Allison , Jay and Mike mother was at home and his hunger of blood showed up again…

One week after that the town started to suspect why the two brothers only went out home at nights and anyone saw Allison in anywhere plau of the town although now they only eat animal blood the corpses of the people that they had killed and her mother Allison were still missing because they throw it to the river and none know her secret but the two brothers still running away with a lot of hunger of blood , human blood…

This is a true history be careful at nights …

With love Allison

Experiències amb els nostres majors

Durant aquest curs, a través del grup 4PR, hem compartit experiències amb una residència del poble, amb la qual seguim en contacte. Com a mostra d’afecte i ànim els alumnes li van dedicar un vídeo i missatges de suport per a ser llegits en la residència. Allí es va iniciar molt abans el confinament i a això s’uneix la situació d’aïllament a les habitacions com a prevenció del coronavirus.
La lectura en veu alta és una de les activitats preferides pels majors, així que aprofitant el mes d’abril, i a través dels departaments de llengua, s’havia pensat a proposar als alumnes del centre l’elaboració de contes o relats “solidaris”.

El nostre IES

L'IES L'Eliana és el centre públic d'Educació Secundària i Cicles Formatius del municipi de L'Eliana.

A ell es troben adscrits els quatre col·legis públics del municipi, el *CEIP Verge de Carmen, el *CEIP *Montealegre, el *CEIP *Garbí i el *CEIP L'Olivera.

En el nostre centre es realitzen estudis d'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O), Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, i Formació Professional Bàsica. Tots ells en horari de matins. L'horari dels grups de 1r ESO és de 8.10 hores a 14.20 hores, de dilluns a divendres.

El claustre de professorat està format, aproximadament, per 105 professores i professors, pertanyents a 22 departaments: Llengua Castellana, Informàtica, Llengua Valenciana, Economia, Anglés, Matemàtiques, Filosofia, Física i Química, Geografia i Història, Educació Plàstica i Visual, Tecnologia, Francés, Biologia i Geologia, Economia, Religió, Educació Física, Orientació i Música, *FOL, Serveis en la Comunitat, Electricitat i Comerç.

Totes les aules del centre estan equipades amb ordinador i canó de projecció i el seu mobiliari permet adaptar la disposició de la classe a les diferents metodologies emprades. A més de les aules matèria, el centre disposa de les següents instal·lacions:

Aules d'informàtica
Gimnàs
Cafeteria
Aules Taller de Tecnologia
Tallers
Laboratoris
Sala d'usos múltiples
Biblioteca
Sala de lectura
Pati
Aparcament per a bicicletes
Hort escolar

Durant el curs 2018-2019, el centre atén un total de 1030 alumnes, dels quals aproximadament 180 pertanyen a 1rés i es troben distribuïts en set grups. En tots els cursos de l'Educació Secundària *Oblgatoria disposem de línies de Programa d'Ensenyament en Valencià (*PEV) i Programa d'Incorporació Progressiva (PIP).

El centre romandrà tancat

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara en l’estat d’Alarma per a la gestió de la de la situació de crisi Sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seua Disposició Addicional Tercera, disposa: “Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

 

Correu electrònic de contacte: dudas@iesleliana.net