El nostre IES

Benvinguts al nostre IES

L'IES L'Eliana és el centre públic d'Educació Secundària i Cicles Formatius del municipi de L'Eliana.

A ell es troben adscrits els quatre col·legis públics del municipi, el CEIP Verge del Carmen, el CEIP Montealegre, el CEIP Garbí i el CEIP L’Olivera.

En el nostre centre es realitzen estudis d'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O), Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, i Formació Professional Bàsica.

El claustre de professorat està format, aproximadament, per 150 professores i professors, pertanyents a 22 departaments: Llengua Castellana, Informàtica, Llengua Valenciana, Economia, Inglés, Matemàtiques, Filosofia, Física i Química, Geografia i Història, Educació Plàstica i Visual, Tecnologia, Francés, Biologia i Geologia, Economia, Religió, Educació Física, Orientació i Música, FOL, Serveis a la Comunitat, Electricitat i Comerç.

Totes les aules del centre estan equipades amb ordinador i canó de projecció i el seu mobiliari permet adaptar la disposició de la classe a les diferents metodologies emprades. A més de les aules matèria, el centre disposa de les següents instal·lacions:

 • Aules d'Informàtica
 • Gimnàs
 • Aules Taller de Tecnologia
 • Tallers
 • Laboratori de Biologia i Geologia
 • Laboratori de Física i Química
 • Sala d'usos múltiples
 • Biblioteca
 • Aparcament per a patinets i bicicletes
 • Hort escolar
 • Cafeteria

El centre atén a més de 1400 alumnes i alumnes.

Hecho con Padlet