Convalidacions en Cicles Formatius

Instruccions i normativa:

Impresos de sol·licitud:

Imprès de sol·licitud general per a convalidacions competència de la Direcció dels instituts:

Imprès de sol·licitud per a convalidacions competencia de la Conselleria:

Imprès per a convalidacions especials competència del Ministeri

Documentació a aportar:

  • Imprès completament emplenat; en un mateix imprès es por solicitar la convalidación de diferentes mòduls. Heu de fer constar totes les dades que us demana l'imprès.
  • Certificat de notes original i còpia, on consten aprovats els mòduls la convalidació dels quals se sol·licita. En un altre tipus de convalidacions caldrà aportar la documentació justificativa (títols, certificats de professionalitat, etc)
  • Còpia del DNI (i dur  l'original)

Presentació a Secretaria de l'IES (de 9:00 A 13:30).

Termini de presentació: durant el mes de setembre per a l'alumnat matriculat a juliol. Si us heu matriculat en un moment posterior, el termini és d'un mes des de la data de matrícula.