4t ESO

Assignatures obligatòries:    

 • Geografia i Història
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques
  • A: orientades a Cicles Formatius i Batxillerat Humanístic
  • B: orientades a Batxillerat Científic i de Ciències Socials
 • Valencià
 • Inglés
 • Educació física
 • Educació en Valors Cívics i Ètics

Assignatures optatives:

Assignatures d'opció (triar 3 entre les següents):

 • Biologia i Geologia
 • Digitalizació
 • Economia i Emprenedoria
 • Expresió Artística
 • Física i Química
 • Formació i Orientació Personal i Professional
 • Llatí
 • Música
 • Francés
 • Tecnologia

Assignatures optatives (triar 1 entre les següents):

 • Filosofia
 • Francés
 • Arts Escèniques
 • Taller profundizació: Angles avançat
 • Taller profundizació: Multiesport
 • Taller profundizació: Imatges de la història: cine, còmic i vídeo
 • Taller profundizació: Laboratori de Física i Química
 • Taller profundizació: Laboratori de Biologia i Geologia
 • Taller profundizació: Matemàtiques
 • Taller profundizació: Dibuix Tècnic
 • Taller profundizació: Disseny Digital
 • Taller d’aprofundiment: Cultura i territori valencians
 • Taller de reforç: Eines digitals de suport a l'estudi
 • Projecte interdisciplinari: Creativitat Musical

4t ESO PDC

Docència impartida per àmbits:

 • Àmbit Lingüístic i Social: Inclou continguts de Valencià. Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Geografiai Història
 • Àmbit Científic: Inclou continguts de Matemàtiques, Biologia i Geologia i Física i Química
 • Àmbit Pràctic:  Inclou continguts de Tecnologia i Digitalització i aspectes de l’Orientació i Iniciació i Professional

Docència impartida en grup ordinari:

 • Llengua Estrangera
 • Educació Física
 • Tutoria
 • Assignatura optativa