4t ESO

Opció d'ensenyament acadèmic per a la iniciació al Batxillerat

Troncals:

 • Geografia i Història
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques acadèmiques
 • Valencià
 • Inglés
 • Educació física
 • Valors ètics o Religió
 • Triar una opció entre:
  • Biologia i Geologia + Física i Química
  • Economia + Llatí

Assignatures optatives:

Clica ací per a conéixer el contingut de cada optativa

Triar 2 optatives (almenys una ha d'estar en el bloc A):

Bloc A:

 • Cultura Clàssica
 • Cultura Científica
 • Educació plàstica, visual i audiovisual Orientada a las arts plàstiques
 • Educació Plàstica, visual i audiovisual Orientada al dibuix tècnic i al disseny
 • Filosofia
 • Música
 • Francés
 • Tecnologia Castellà
 • Tecnologia Inglés
 • TIC
 • Ciències aplicades a l'activitat professional
 • Iniciació a l'activitat emprenedora
 • Llatí
 • Economia

Bloc B:

 • Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera
 • Taller d'aprofundiment: "Multiesport"
 • Taller d'aprofundiment: "Programació amb Arduino"
 • Taller d'aprofundiment: “Laboratori Biologia i Geologia”
 • Taller d'aprofundiment: "Imàtges de la història: cinema, còmic i vídeo"
 • Taller d'aprofundiment: “Laboratori Física i Química”

Tutoria 1h

Opció d'ensenyament aplicat per a la iniciació a Formació Professional

Troncals:

 • Geografia i Història
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques aplicades
 • Valencià
 • Inglés
 • Tecnologia
 • Educació física
 • Valors ètics o Religió
 • Triar una opció entre:
  • Ciències aplicades a l'activitat professional
  • Iniciació a l'activitat emprenedora

Assignatures optatives:

Clica ací per a conéixer el contingut de cada optativa

Triar 2 optatives (almenys una ha d'estar en el bloc A):

Bloc A:

 • Cultura Clàssica
 • Cultura Científica
 • Educació Plàstica, visual i audiovisual Orientada a las arts plàstiques
 • Educació Plàstica, visual i audiovisual Orientada al dibuix tècnic i al disseny
 • Filosofia
 • Música
 • Francés
 • TIC
 • Llatí
 • Economia

Bloc B:

 • Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera
 • Taller d'aprofundiment: "Multiesport"
 • Taller d'aprofundiment: "Programació amb Arduino"
 • Taller d'aprofundiment: “Projecte científic”
 • Taller d'aprofundiment: "Imàtges de la història: cine, còmic i vídeo"
 • Taller d'aprofundiment: “Laboratori Biologia i Geologia”
 • Taller d'aprofundiment: "Imàtges de la història: cinema, còmic i vídeo"
 • Taller d'aprofundiment: “Laboratori Física i Química”

Tutoria 1h

4t ESO PR4

Docència impartida per àmbits:

 • Àmbit lingüístic i social (Valencià, castellana i Geografia i Història) 9 hores
 • Àmbit científic (Matemàtiques i Ciències aplicades a l'activitat professional) 7 hores
 • Àmbit de Llengua estrangera (Inglés) 2 hores
 • Tutoria 1 hora

Docència impartida en grup ordinari:

 • Educació Física
 • Tecnologia
 • Valors ètics/Religió
 • TIC

Assignatures optatives:

Clica ací per a conéixer el contingut de cada optativa

Triar 1 optativa

 • Cultura Clàssica
 • Cultura Científica
 • Educació plàstica, visual i audiovisual
 • Filosofia
 • Música
 • Francés

Tutoria