Una  alternativa per a la RESOLUCIÓ DE CONFLICTES entre alumnes, desenvolupada per un equip de professors mediadors.

mediacio parlar

 

SI TENS UN PROBLEMA AMB UN COMPANY
I ESTÀS DISPOST A COL·LABORAR PER SOLUCIONAR-HO,
VINE A LA MEDIACIÓ!  EIXIREU GUANYANT!

 


Què és la mediació?

La mediació és el procés pel qual dues o més persones en conflicte tracten de buscar una solució de manera conjunta amb l’ ajuda d’altra persona: un mediador.

És un procés voluntari, la solució l’establireu vosaltres mateixos, de comú acord.

És un procés confidencial. Cap assumpte tractat es comentarà fora de les sessions de mediació.

És un procés eficaç. L’experiència d’altres centres ens diu que l’acompliment dels acords és superior al d’altres vies de solució.

És un procés educatiu. Ens ajuda a aprendre a col·laborar amb l’altre, a no fer ús de la violència, a respectar als altres, a ser més autònoms.

Hi ha alguna condició per a acudir-hi?

Sí, hi ha unes condicions bàsiques i imprescindibles que s’han de complir:

 • Voler solucionar el problema i estar dispost a col·laborar amb l’altra part.
 • Estar dispost a dir la veritat.
 • Respectar-se mútuament.
 • Mantenir la confidencialitat.

mediacio mans

Què fan els mediadors?

Els mediadors ajuden a trobar una solució al conflicte entre els implicats. Són neutrals.

 

Què cal fer per a sol·licitar el Servei de mediació?

És molt fàcil. Simplement voler i demanar-ho a qualsevol professor o membre de l'equip de mediació.

També podeu sol·licitar-lo a través del correu electrònic mediacion@iesleliana.net.

Mai se us obligarà a acudir a aquest servei; sempre sereu invitats. Recordeu que depén de la vostra voluntat fer ús del Servei de Mediació. Sou lliures per fer-ne ús.

Després de la vostra petició se us informarà de l’hora i data de la primera sessió de Mediació.

mediacio bustia

Quins passos segueix la mediació?

 • Cadascun de vosaltres expliqueu el que ha passat, des del vostre punt de vista.
 • Proposeu diferents solucions. Avalueu conjuntament les propostes.
 • Una vegada acceptada una solució, es redacta un acord per escrit i se signa.
 • S’ estableix un termini per a la revisió i seguiment de l’acord.

 

Quins conflictes es tracten en mediació?

Es tracta la majoria de conflictes sorgits entre els alumnes.

 • Amistats o relacions entre companys deteriorades.
 • Situacions que desagraden o que semblen injustes.
 • Totes aquelles faltes que no són considerades molt greus pel Reglament de Règim Intern del Centre i aquelles que la Comissió de Convivència considere.

 

Què pots fer si veus un problema en què creus que cal mediar?

 • Pots suggerir als teus companys que sol·liciten el Servei de Mediació.
 • Si et preocupa la situació que veus, pots comentar-lo directament amb el tutor o els responsables del Servei de Mediació.

 

Quines altres opcions tens si no vas a Mediació?

 • No fer res i sentir-te cada vegada pitjor amb els altres i amb tu mateix.
 • Atenir-te a les conseqüències establertes en el Reglament de Règim intern del centre.
 • Deixar que la relació amb els teus companys es deteriore.
 • Parlar directament, si es pot, amb l’altra part del conflicte.
 • Sol·licitar ajuda al tutor.

 

A qui es pot acudir?

L’equip de mediació del centre el composen: Àngels Escrig, Empar Rodrigo, Pilar Redolar, Eva González, Amparo Comes i Mentxu López.

mediacio