3r ESO

3r ESO

Assignatures obligatòries:

 • Educació Física
 • Geografia i Història
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Matemàtiques
 • Anglés
 • Biologia i Geologia
 • Tecnologia i Digitalització
 • Física i Química
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Projecte Interdisciplinar
 • Religió o Atenció Educativa
 • Tutoria

Assignatura optativa (triar 1 entre):

 • Francés (LOMLOE)
 • Competència Comunicativa Oral en Anglès (LOMLOE)
 • Creativitat musical (LOMLOE)
 • Cultura Clàssica (LOMLOE)
 • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica (LOMLOE - Departament d'Informàtica)
 • Taller d'Economia (LOMLOE)
 • Taller d´Expressió Corporal i Moviment (Impartit pel departament d'Educació Física. Se centra a treballar tots els aspectes relacionats amb l'expressió a través del cos i del moviment, usant com a mitjà (activitats) per aconseguir-ho: l'expressió oral, coreografies amb combes, l'acrosport, el ball , la mímica i el so, així com el teatre (tot tractat de la forma més lúdica i divertida possible).
 • Taller d'aprofundiment Laboratori de Física i Química (Impartit pel departament de Física i Química, el seu objectiu és l'ampliació i aprofundiment mitjançant la realització de pràctiques que connecten allò que s'ha treballat a classe amb els aspectes quotidians de la química).
 • Taller d'aprofundiment Informàtica Multimèdia (Impartit pel departament d'Informàtica. Treballarem la Imatge de mapa de bits i vectorial, el Modelat 3D i el procés de renderització, l'edició de so i vídeo, l'elaboració d'anuncis i curtmetratges, el paper de l'audiovisual a la nostra societat i els aspectes bàsics de la publicitat i el màrqueting digital).
 • Taller d'aprofundiment Matemàtiques avançades (Impartit pel departament de Matemàtiques, l'objectiu del qual és descobrir en l'alumne el plaer per enfrontar-se a reptes logicomatemàtics i ampliació de conceptes que no es poden desenvolupar en el temari. Utilització de noves tecnologies).
 • Taller d'aprofundiment : Lectura i Escritura Creativa
 • Taller d'aprofundiment : Cultura i Territori Valencians
 • Taller d'aprofundiment : La figura de Jesucrist en el cine
 • Taller de reforç: Organització i suport al estudi

 

3r ESO PDC

Docència impartida per àmbits:

 • Àmbit Lingüístic i Social: Inclou continguts de Valencià. Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Geografiai Història
 • Àmbit Científic: Inclou continguts de Matemàtiques, Biologia i Geologia i Física i Química
 • Àmbit Pràctic:  Inclou continguts de Tecnologia i Digitalització i aspectes de l’orientació i iniciació i professional

Docència impartida en grup ordinari:

 • Llengua Estrangera
 • Educació Física
 • Projectes Interdisciplinaris
 • Tutoria
 • Assignatura optativa