Aneu a la barra d'eines

3r ESO

3r ESO

Assignatures obligatòries:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Geografia i Història
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglés
 • Educació física
 • Música
 • Educació plàstica, visual i audiovisual
 • Valencià
 • Matemàtiques aplicades o matemàtiques acadèmiques
 • Valors ètics o Religió

Assignatures optatives.

Clica ací per a conéixer el contingut de cada optativa

Triar 2 optatives (almenys una d'elles ha de ser del bloc A):

Bloc A:

 • Cultura clàssica
 • Tecnologia Castellà
 • Tecnologia Inglés
 • Iniciació a l'activitat emprenedora
 • Francés

Bloc B:

 • Competència comunicativa oral primera llengua estrangera
 • Informàtica
 • Taller d'aprofundiment "Educació mediambiental"
 • Taller d'aprofundiment "Expressió corporal i moviment"
 • Taller d'aprofundiment "Laboratori de Física i Química"

Tutoria 1h

3r ESO PMAR

Docència impartida per àmbits:

 • Àmbit de caràcter lingüístic i social (9 hores)
 • Àmbit de caràcter científic i matemàtic (8 hores)
 • Àmbit de llengües estrangeras (2 hores)
 • Tutoria (1 hora)

Docència impartida en grup ordinari:

 • Música
 • Educació Física
 • Tecnologia
 • Religió/Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Assignatures optatives.

Clica ací per a conéixer el contingut de cada optativa

Triar 1 optativa

 • Cultura clàssica
 • Iniciació a l'activitat emprenedora
 • Francés
 • Informàtica

Tutoria 1h