3r ESO

3r ESO

Assignatures obligatòries:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Geografia i Història
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglés
 • Educació física
 • Música
 • Educació plàstica, visual i audiovisual
 • Valencià
 • Matemàtiques aplicades o matemàtiques acadèmiques
 • Valors ètics o Religió

Assignatures optatives.

Clica ací per a conéixer el contingut de cada optativa

 • Aquesta informació no està actualitzada. Estem pendents de la publicació de l'oferta de asignatures i optatives per part de la Conselleria.

Tutoria 1h

3r ESO PMAR

Docència impartida per àmbits:

 • Àmbit de caràcter lingüístic i social (9 hores)
 • Àmbit de caràcter científic i matemàtic (8 hores)
 • Àmbit de llengües estrangeras (2 hores)
 • Tutoria (1 hora)

Docència impartida en grup ordinari:

 • Música
 • Educació Física
 • Tecnologia
 • Religió/Valors Ètics
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Assignatures optatives.

Clica ací per a conéixer el contingut de cada optativa

Triar 1 optativa

 • Aquesta informació no està actualitzada. Estem pendents de la publicació de l'oferta de asignatures i optatives per part de la Conselleria.

Tutoria 1h