2n Batxillerat

2n Batxillerat de Ciències

Assignatures:

 • Història d'Espanya
 • Castellà
 • Valencià
 • Inglés
 • Història de la Filosofia
 • Matemàtiques II
 • Tutoria
 • Triar 2 entre les següents troncals d'opció:
  • Biologia
  • Geologia
  • Física
  • Química
  • Dibuix tècnic II

Informació sobre les optatives

Optativa. Triar 1 entre:

 • Dibuix Artístic II
 • Fonaments d'Administració i Gestió
 • Psicologia
 • Història de la Música i de la Dança
 • Francés II
 • Tecnologia Industrial II
 • TIC II (Informàtica)
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Religió
 • Química
 • Llatí II
 • Grec II

2n Batxillerat de Ciències Socials

Assignatures:

 • Història d'Espanya
 • Castellà
 • Valencià
 • Inglés
 • Història de la Filosofia
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Tutoria
 • Triar 2 entre les següents troncals d'opció:
  • Economia
  • Geografia
  • Història de l'art
  • Grec II

Informació sobre les optatives

Optatives. Triar 1 entre:

 • Dibuix Artístic II
 • Fonaments d'Administració i Gestió
 • Psicologia
 • Història de la Música i de la Dança
 • Francés II
 • Tecnologia Industrial II
 • TIC II (Informàtica)
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Religió
 • Química
 • Llatí II
 • Grec II

2n Batxillerat d'Humanitats

Assignatures:

 • Història d'Espanya
 • Castellà
 • Valencià
 • Inglés
 • Història de la Filosofia
 • Llatí II
 • Tutoria
 • Triar 2 entre les següents troncals d'opció:
  • Economia
  • Geografia
  • Història de l'art
  • Grec II

Informació sobre les optatives

Optatives. Triar 1 entre:

 • Dibuix Artístic II
 • Fonaments d'Administració i Gestió
 • Psicologia
 • Història de la Música i de la Dança
 • Francés II
 • Tecnologia Industrial II
 • TIC II (Informàtica)
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Religió
 • Química
 • Llatí II
 • Grec II