Pigmalió

¿QUÈ ÉS EL PROJECTE PIGMALIÓ?

El Projecte Pigmalió es una experiència de tutoria entre iguals que té com objectiu general facilitar les condicions per aconseguir l’èxit escolar, a través d’actuacions que fomenten: l’adaptació escolar, l’adquisició d’habilitats socials, l’augment de l’autoestima i, com a resultat, la millora dels resultats acadèmics.

Els programes de Tutoria entre iguals estan avalats per la investigació educativa y són recomanats com a pràctica d’èxit per la UNESCO.

¿COM S’ORGANITZA?

L’alumnat de 1er i 2n de l’ESO, seleccionat pels tutors/es i el Departament d’Orientació, comptarà amb l’acompanyament i el suport d’un mentor o mentora més major, amb el que podrà dialogar, compartir inquietuds i demanar ajuda en les qüestions que consideren necessàries. Els encontres entre l’alumnat es fan setmanalment en l’hora del 1r pati en l’aula d’usos múltiples o el pati, i suposa un espai per treballar els següents temes:

 • El valor de l’aprenentatge.

 • L’adquisició d’hàbits d’estudi.

 • La interacció amb els demés.

 • La resolució de conflictes.

 • La motivació i l’atenció.

 • El compliment de normes.

 • L’adquisició d’habilitats socials.

 • L’augment de l’autoestima.

¿QUI SÓN ELS DESTINATARIS?

Els destinataris directes són l’alumnat de 1er i 2n de l’ESO, en risc d’exclusió social i/o educativa per condicions:

 • Personals: problemes de conducta i autocontrol, discapacitat intel·lectual, absentisme i/o immaduresa emocional.

 • Socio-familiars: situació de desavantge per pertinença a una minoria ètnica o cultural i/o desinterès familiar.

 • D’història escolar: incorporació tardana al sistema educatiu i desconeixement dels idiomes oficials.

Com a destinataris indirectes està l’alumnat mentor, doncs la participació en el projecte suposa una experiència única d’aprenentatge i de creixement personal. Els mentors són l’alumnat de Cicles Formatius de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència i de grau superior d’Educació Infantil.