1r ESO

1r ESO

Assignatures obligatòries:

 • Valencià. Llengua i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Anglés
 • Geografia i Història
 • Educació Física
 • Matemàtiques
 • Projectes Interdisciplinaris
 • Biologia i Geologia
 • Música
 • Tecnologia i Digitalització
 • Religió o Atenció Educativa
 • Tutoria

Assignatura optativa (triar 1 entre):

 • Francés
 • Laboratori d'Arts Escèniques
 • Laboratori de Creació Audiovisual (Impartit pel departament d'Educació Plàstica)
 • Taller Anglés Oral (Optativa dirigida a l'alumnat que valora l'anglès com a eina comunicativa i vol practicar la conversa. No es tracta d'un repàs de continguts de l'assignatura, sinó d'una ampliació de les competències orals, tant en comprensió (listening) com en expressió (speaking) i de mediació lingüística intercultural)
 • Taller Relacions Digitals Responsables (Informàtica) (Impartida pel departament d'Informàtica, on treballarem les eines bàsiques del compte Microsoft 365 de l'alumnat, el funcionament de les xarxes, l'ús responsable d'Internet, la iniciació a la programació, la creació d'animacions i els nostres primers videojocs).
 • Taller d'aprofundiment: Matemàtiques Avançades (Impartit pel departament de Matemàtiques, i l'objectiu del qual és descobrir en l'alumne el plaer per enfrontar-se a reptes logicomatemàtics i ampliació de conceptes que no es poden desenvolupar en el temari. Utilització de noves tecnologies).
 • Taller d'aprofundiment: Lectura i Escritura Creativa (Impartit pel departament de Castellà. Taller que potencia la capacitat creativa de l'alumnat alhora que es treballen les destreses bàsiques de la matèria, però de manera lúdica).
 • Taller d'aprofundiment del Geògraf
 • Taller de reforç: Organització i Suport a l'Estudi

Consulta ací el contingut de cada optativa