1r Batxillerat

1r Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Assignatures troncals:

 • Filosofia
 • Castellà
 • Valencià
 • Anglés
 • Educació Física
 • Matemàtiques I
 • Triar 2 entre:
  • Biologia, Geologia i Ciències Ambientals
  • Física i Química
  • Dibuix Tècnic I
  • Tecnologia i Enginyeria I

1r Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Assignatures troncals:

 • Filosofia
 • Castellà
 • Valencià
 • Inglés
 • Educació Física
 • Triar 1 entre:
  • Llatí I
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Triar 2 entre:
  • Economia
  • Grec I
  • Història del Món Contemporani
  • Literatura Universal
  • Llatí I (no triada anteriorment)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (no triada anteriorment)

Informació sobre les optatives

Optatives. Triar 1 entre:

 • Biologia Humana i Salut
 • Comunicació Audiovisual
 • Cultura Jurídica y Democràtica
 • Descobrint les nostres arrels clàssiques
 • Geografia i Història Valencianes
 • Gestió de Projectes d'Emprenedoria
 • Francés I
 • Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I
 • Imatge i Só
 • Psicologia
 • Producció Musical
 • Projecte d'Investigació en Física i Química
 • Dibuix Artístic I
 • Llatí I
 • Grec I