instituto6

OFERTA PARCIAL CICLES FORMATIUS

Publicada l'oferta parcial de cicles formatius. Tota la informació en https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta-parcial-de-formacion-profesional

CONVALIDACIÓ FP

Les convalidacions que depenen de la direcció de l'Institut ja han sigut resoltes.

  • Aquelles persones a les quals se li ha resolt favorablement han pogut comprovar que en “*webfamilia” ja els apareix convalidat el mòdul o mòduls.
  • Totes les persones que van sol·licitar aquest tipus de convalidació (la que depén de l'institut) han de passar per secretaria (horari de 9 a *14hs) per a recollir el document de resolució favorable o desfavorable.
  • En cas que no estigueu d'acord amb la resolució de la convalidació, teniu un mes per a interposar recurs d'alçada davant la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació. El termini comença a comptar des de l'endemà del dia que reculls la resolució en la secretaria (Article 11 del RD 1085/2020).

Les convalidacions que depenen de Conselleria o del Ministeri porten el seu propi tràmit i terminis. Tan prompte sapiem alguna cosa us ho farem saber.

Salutacions

La Direcció de l'IES L'Eliana

ALUMNAT FP MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Informació i documentació de la sessió d'acollida per l'alumnat de FP semipresencial. 
Important: l'inici de les classes és la setmana del 19 al 23 de setembre. Cada grup el dia que li toque.

En els cicles que s'ofereixen en torn de matí i vesprada, l'elecció de torn que es fa a la sol·licitud és una manifestació de preferència. En cas que hi haja més demanda que oferta de places en un determinat torn, s'ordenaran les llistes per la qualificació mitjana del requisit acadèmic presentat.

Contacta amb nosaltres

96 271 83 65

Horari de consergeria
De dilluns a divendres de 8h a 15:15h

Horari de secretaria
De dilluns a divendres de 9h a 13h

Oferta Cicles_2022_23_valencià

Aquest centre realitza activitats cofinançades pel Fons Social Europeu