PROJECTE APS UECO + 4PDC

En el curs 2023-2024, ha arribat l’alumnat de l’aula UECO a l’IES Joan Coromines.

Amb la finalitat que el nostre institut siga un espai accessible per a tots, especialment per a aquell alumnat que té dificultats en la comprensió escrita del nostre idioma, des de l’aula UECO es va proposar realitzar un pictografiat del centre. Aquest projecte s’ha vist materialitzat gràcies a la col·laboració i treball conjunt amb l’alumnat de 4PDC.

Donant lloc a un projecte APS (Aprenentatge per servici), que facilitarà l’autonomia de l’alumnat en l’institut, especialment per als nouvinguts.

Per a això, primer vam fer un recorregut per l’institut identificant els espais més importants (laboratori, direcció, secretaria…,). Posteriorment, per grups mixtos (alumnat PDC + UECO) portem a cap la cerca i disseny dels pictos. Finalment, després de la seua impressió i plastificació, entre tots col·loquem els suports visuals els emplaçaments clau.

Dins del projecte APS, també hem inclòs una entrevista feta en Ràdio Coromines, per l’alumnat de 4PDC, a l’alumnat, professorat i educadora, per tal de donar a conéixer el treball de l’aula UECO a tota la comunitat educativa del centre i visibilitzar el seu treball per la inclusió.

Esperem que tots i totes arribeu, al vostre destí!