ESO-BATXILLERAT. ADMISSIÓ CURS 2023-24. INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT

Presentació de sol·licituds,

Del 4 al 12 de maig

Més info a secretaria de centre

Calendari dels tràmits...

Ja s’ha publicat la RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023- 2024.