PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL A2. LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS.

Ja s'han publicat als taulers d'anuncis de l'IES Joan Coromines, les llistes definitives d'admesos a les proves de nivell A2.

RECORDEM que, les proves es realitzaran:

    • ANGLÉS, dimarts 21 de març 2023
    • FRANCÉS, dimecres 22 de març 2023

Més informació a la secretaria del centre