PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÈS I FRANCÈS. CONVOCATÒRIA

També conegudes com a proves d'homologació d'idiomes, es realitzen per a l’obtenció del CERTIFICATS DE NIVELL BÀSIC D’ANGLÉS/FRANCÉS cursats per l’alumnat d’Educació Secundaria, Batxillerat i Formació Professional del centre. Serveixen per accedir al 1r Curs de Nivell INTERMEDI (B1) de les EOI (ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES)

  • Inscripció, de l'1 al 10 de FEBRER de 2023
  • Les llistes oficials d’admesos es penjaran als taulers d’anuncis del centre. Informarem al respecte.
  • Les proves es realitzaran:
    • ANGLÉS, dimarts 21 de març 2023
    • FRANCÉS, dimecres 22 de març 2023

Informació i matrícula a la secretaria del centre