DOS NOUS CICLES AL COROMINES

La comunitat educativa de l’IES Joan Coromines està d’enhorabona! Ens plau comunicar que s'amplia l'oferta acadèmica del centre amb dos cicles de Grau Superior de cara al curs 21/22. Aquesta ampliació forma part del Pla d’Impuls de la Formació Professional desplegat per la Direcció General de Formació Professional i ERE. Es tracta de dues propostes interessantíssimes que venen a augmentar d’una manera substancial les possibilitats formatives del nostre centre per a tot Benicarló i tota la comarca.

Aquests dos cicles són:

Assistència a la Direcció

Família d'Administració i Gestió

Es tracta d'un cicle molt interessant que passa a complementar l'oferta de la família d'Administració i Gestió al centre, que compta també amb els cicles d'Administració i Finances (GS) i Gestió Administrativa (GM). Aquest nou cicle es configura en modalitat Plurilingüe Reforçat, circumstància que dona un nou impuls i adaptació a l’esmentada família adaptant-la a les noves necessitats de la societat en què vivim. A més, tenim un altre motiu per a estar satisfets de la implantació d’aquest cicle perquè la petició “neix” de les inquietuds de l’alumnat i el treball “colze a colze” dels membres de la Comunitat Educativa, de la nostra família COROMINES.

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Família d'Activitats Físiques i Esportives

Es tracta d'un cicle únic i molt demandat, que esperem que passe a cobrir la necessitats de la comarca, ja que molt d'alumnat havia d'anar-se'n fora si volia cursar-lo. És un cicle molt interessant que dona accés directe als estudis d'INEF i que pretén donar cobertura a la demanda de la joventut de la comarca, on la tradició i estima pel món de la salut i l’esport és molt gran. Com en el cicle abans esmentat, el goig és doble, perquè amb aquests nous estudis s’ha materialitzat el treball i l’esforç, que des de fa dècades es reflecteix en el Projecte de Centre de l’IES Joan Coromines; per tant, volem des d'ací el compromís de les persones que han dirigit el centre i han fet de l’esport la seua bandera.

És per això que la voluntat d’aquesta Direcció és continuar i millorar el Projecte de Centre, i seguir impulsant els estudis del nostre institut.

#SOMCOROMINES
#SOMDIFERENTS
#SOMFP

Moltes gràcies. Us hi esperem!