PROVES HOMOLOGACIÓ D’IDIOMES

Proves Homologades per l’obtenció del CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC D’ANGLÉS/FRANCÉS cursat per l’alumnat d’Educació Secundaria i Formació Professional del centre.Serveix per accedir al 1r Curs de Nivell INTERMEDI (B1) de les EOI (ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES)

  • Inscripció, del 7 al 20 de gener 2021
  • Les llistes oficials d’admesos es penjaran als taulers d’anuncis del centre.
  • Les proves es realitzaran:
    • ANGLÉS: 15 de febrer 2021
    • FRANCÉS: 12 de febrer 2021

INFORMACIÓ I MATRÍCULA A LA SECRETARIA DEL CENTRE