Informació xarxa llibres

ENTREGA I RECOLLIDA

ELS LLIBRES DE 1r, 2n i 3r d’ESO els repartirà el professorat els primers dies de classe.

RECOLLIDA DE LLIBRES DE TEXT DE 4t ESO, PR4 I 2FPBO / 2FPBM

GRUP

DIA

HORA

4t A

DIMARTS 15-09-20

17:00 A 18:00

4t B

DIMARTS 15-09-20

18:00 A 19:00

PR4

DIMARTS 15-09-20

19:00 A 20:00

GRUP

DIA

HORA

4t C

DIMECRES 16-09-20

17:00 A 18:00

4t D

DIMECRES 16-09-20

18:00 A 19:00

2n FPBO / FPBM

DIMECRES 16-09-20

19:00 A 20:00

CAL PORTAR ELS DINERS DE LA FIANÇA I EL REBUT EMPLENAT