Informació xarxa llibres

ENTREGA I RECOLLIDA

ELS LLIBRES DE 1r, 2n i 3r d’ESO els repartirà el professorat els primers dies de classe.

RECOLLIDA DE LLIBRES DE TEXT DE 4t ESO, PR4 I 2FPBO / 2FPBM

GRUP

DIA

HORA

4t A

DIMARTS 15-09-20

17:00 A 18:00

4t B

DIMARTS 15-09-20

18:00 A 19:00

PR4

DIMARTS 15-09-20

19:00 A 20:00

GRUP

DIA

HORA

4t C

DIMECRES 16-09-20

17:00 A 18:00

4t D

DIMECRES 16-09-20

18:00 A 19:00

2n FPBO / FPBM

DIMECRES 16-09-20

19:00 A 20:00

CAL PORTAR ELS DINERS DE LA FIANÇA I EL REBUT EMPLENAT

Xarxa llibres juny 2020

URGENT: DEVOLUCIÓ LLIBRES XARXA LLIBRES

Hem de procedir a la devolució dels llibres de text del curs 2019-20 perquè al setembre estiguem en disposició de lliurar els del nou curs.

A causa de la necessitat de complir amb totes les condicions d’aforament i profilaxi, establertes en el nostre pla de contingència, ens hem vist obligats a organitzar la devolució amb molta rigidesa en el calendari i horari. Poden venir els fills i filles sols, no és necessari que vostés els acompanyen. Recorden que ha de venir una sola persona per alumne/a i que han de venir proveïts de màscara.

El calendari i horari per a la devolució és el següent:

1ESOA i 1ESOB: dijous, 25 de juny, de 9.00 a 10.00 hores.
1ESOC i 1ESOD: dijous, 25 de juny, de 10.00 a 11.00 hores.
1ESO E i 1ESOF: dijous, 25 de juny, d’11.00 a 12.00 hores.
1ESOG, 1ESOH i 1ESOI: dijous, 25 de juny, de 12.00 a 13.00 hores.
2ESOA i 2ESOB: divendres, 26 de juny, de 9.00 a 10.00 hores.
2ESOC i 2ESOD: divendres, 26 de juny, de 10.00 a 11.00 hores.
2ESOE i 2ESOF: divendres, 26 de juny, d’11.00 a 12.00.
2ESOG, 2ESOH i 2PMAR: divendres, 26 de juny, de 12.00 a 13.00 hores
3ESOA i 3ESOB: dilluns, 29 de juny de 9.00 a 10.00 hores.
3ESOC i 3ESOD: dilluns, 29 de juny de 10.00 a 11.00 hores.
3ESOE i 3ESOF: dilluns, 29 de juny d’11.00 a 12.00 hores.
3PMAR i 1r FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: dilluns, 29 de juny de 12.00 a 13.00 hores.
4ESOA i 4ESOB: dimarts, 30 de juny, de 9.00 a 10.00 hores. (Han de portar un bolígraf)
4ESOC i 4ESOD: dimarts, 30 de juny, de 10.00 a 11.00 hores. (Han de portar un bolígraf)
PR4 i 2ºFPBÀSICA: dimarts, 30 de juny, d’11.00 a 12.00 hores. (Han de portar un bolígraf)

Moltes gràcies per la seua col·laboració i comprensió.