Mediació

Què és la mediació?

La mediació és una eina educativa i preventiva davant dels conflictes. El seu principal objectiu és la prevenció i resolució de conflictes, donant sempre una resposta educativa i pacífica a aquests. Pretenem amb aquest tipus d’actuacions, donar una resposta educativa integral a l’educació del nostre alumnat, “educant la raó” sense deixar de costat la part emocional i els sentiments.

Objectius de la mediació:

  • Prevenir la violència i els conflictes entre els membres de la comunitat educativa.
  • Aprendre estratègies per a la resolució de conflictes.
  • Restaurar relacions interpersonals.
  • Afavorir un bon clima d’aula i de centre.

Característiques de la mediació:

  • La participació és sempre voluntària i tot el es que diu és confidencial.
  • En la mediació tothom pot expressar el seu punt de vista i proposar solucions.
  • El mediador no jutja, no dóna consells ni pren decisions.
  • Els protagonistes dels conflictes decideixen ells mateixos la manera de resoldre el conflicte .

Qui pot accedir al servei de mediació?

  • Tots els alumnes, professors i personal del centre que voluntàriament vulguen resoldre un conflicte de convivència.

Com accedir al servei de mediació?

  • A través del tutor/a, d’un professor/a, de l’equip directiu o des de la bústia física de convivència que hi ha al centre o a través de la bústia virtual que hi ha a esta pàgina web.

I per a que pugueu entendre millor què és la mediació escolar, vos convidem a veure este vídeo on ho explica molt clarament:

“Educar la raó sense educar el cor,no és educar en absolut” (Aristòtil)