Elecció d’optativitat – 3r ESO (2024-2025)

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

Cultura clàssica

La cultura clàssica constitueix un dels pilars bàsics de la cultura i ciència europees modernes. En establir la relació entre el passat i present s’afavoreix en l’alumnat el desenvolupament d’una visió crítica del seu entorn des d’una perspectiva lingüística, històrica, política, social, cultural, arqueològica i literària. Així mateix, es fomenta l’estudi de la Cultura Clàssica des de la perspectiva del moment històric en què es va desenvolupar sense emetre judicis de valor basats en la situació actual.

CCO (Competència Comunicativa Oral – Anglés)

Treballem per projectes, en equips, en parelles i de manera individual. Fem jocs (per a practicar la competència oral en anglés de manera lúdica i progressiva), presentacions, treballem amb ordinadors, practiquem l’aprés en l’assignatura d’anglés i aprofundim en la cultura del món anglo. S’assegura la pràctica oral eficaç de l’anglés, perquè el nombre d’alumnes és reduït.

Programació, intel·ligència artificial i robòtica  

La matèria Intel·ligència Artificial, Programació i Robòtica utilitza els fonaments del pensament computacional per a aprofundir en el desenvolupament del programari, actuar sobre tècniques d’intel·ligència artificial, de la virtualització de la realitat i programar sistemes robòtics. Així mateix, les implicacions d’aquestes tecnologies per a la societat són fruit d’anàlisi i debat en aquesta matèria, que contribueix al desenvolupament científic, ètic i social de l’alumnat. 

Segona llengua estrangera: Francés 

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Taller d’aprofundiment: Física i Química 

La ciència està present de manera contínua en les nostres vides, i per això, el Taller d’aprofundiment de Física i Química pretén dotar d’eines que els permeten adquirir actituds pròpies del treball científic, i estudiar temes d’interés i d’actualitat, a través de la realització de pràctiques de laboratori com a “Química en la cuina”, “Quanta sucre porta un refresc?” o “La cafeïna en la Cocacola”, entre altres. 

Religió

Una assignatura apassionant on, aprofitant la faceta participativa i motivadora de la ludificació, ens endinsarem en la dimensió religiosa i analitzarem els seus components per a, partint de la vivència personal i familiar de cadascun, conéixer l’experiència religiosa que suposa la Bíblia i aprofundir en la figura de Jesucrist i els valors que ens aporta per a afavorir un desenvolupament integral que ens permeta incorporar-nos a la societat d’una manera constructiva i conscient, ajudant-nos en la nostra cerca de sentit i felicitat per a tots.

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.