Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu del centre és un document que defineix al centre i reflecteix les intencions educatives i organitzatives d’aquest. És un compromís col·lectiu, l’eix vertebrador i la referència bàsica que afecta a tota la comunitat educativa. No es limita, doncs, als aspectes curriculars sinó també als pedagògics i per tant abasta tots els àmbits del centre.

D’altra banda aquest projecteno és tancat i permanent sinó que ha de ser coherent amb el context escolar i ha d’anar adaptant-se als canvis que es vagen produint.

Té com a objectius:

  • Unificar i coordinar criteris d’actuació.
  • Ser punt de referència per a professors, pares i alumnes que s’incorporen per primera vegada al centre
  • Determinar el funcionament de tots els sectors del centre.

Aquest document es troba en aquest moment en procés d’actualització.