En l'àmbit educatiu, el desenvolupament d'activitats complementàries i extraescolars contribueix de forma importantíssima en la formació integral de l'alumnat; milloren el nivell educatiu, les relacions interpersonals i augmenten la motivació dels alumnes.

Seran els departaments didàctics els que decidisquen i organitzen les activitats complementàries i extraescolars que volen realitzar. Però la realització d'aquestes activitats es fa amb la participació de l'equip directiu, el professorat del centre i la col·laboració de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de l'IES.

Ací pretenem oferir-vos una mostra d'aquestes activitats i projectes que es realitzen en el centre, així com dels premis i esments del nostre alumnat.

Parla'm bonic

Premis i esments al nostre alumnat

Què més passa en el nostre IES?

         Ràdio