Elecció d’optativitat – 2n d’ESO (2024-2025)

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

Projectes interdisciplinaris

Els projectes interdisciplinaris integren competències, sabers, mètodes o formes de comunicació de dues o més matèries, per a comprendre un fenomen, resoldre un problema o crear un producte, alhora que creguen un vincle entre l’àmbit de coneixement i el seu entorn sociocultural. En cada projecte, l’alumnat ha de seguir un procés que inclou la investigació, la creativitat, la presa de decisions, l’ús d’estratègies i la comunicació i transferència del coneixement en diversos formats. Els centres han de decidir els projectes interdisciplinaris que es desenvoluparan en cadascun dels grups i han de procurar la implicació dels diferents departaments didàctics en la impartició d’aquests. Amb la informació disponible actualment, el centre no està disposició de detallar amb concreció l’assignatura perquè depén de decisions externes a aquest.

Emprenedoria social i sostenible

El desenvolupament d’una cultura emprenedora, social i sostenible a través de l’educació i la formació contribueix al fet que el nostre alumnat aprenga a recolzar-se en iniciatives pròpies, millore la seua capacitat de generar idees, s’adapte als canvis i reptes de la societat actual, contribuïsca i s’implique en la transformació i millora d’aquesta societat. 

Programació, intel·ligència artificial i robòtica  

La matèria Intel·ligència Artificial, Programació i Robòtica utilitza els fonaments del pensament computacional per a aprofundir en el desenvolupament del programari, actuar sobre tècniques d’intel·ligència artificial, de la virtualització de la realitat i programar sistemes robòtics. Així mateix, les implicacions d’aquestes tecnologies per a la societat són fruit d’anàlisi i debat en aquesta matèria, que contribueix al desenvolupament científic, ètic i social de l’alumnat. 

Segona llengua estrangera: Francés 

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Tallers de reforç 

L’elecció d’aquesta assignatura, normalment, es durà a terme per l’equip docent del centre i la Direcció d’estudis en funció de la idoneïtat per a aqueix alumne/a. Es treballaran tècniques d’estudis i elements bàsics del currículum de les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques).

Taller d’aprofundiment: Anglés

Treballem per projectes, en equips, en parelles i de manera individual. Fem jocs (per a practicar la competència oral en anglés de manera lúdica i progressiva), presentacions, treballem amb ordinadors, practiquem l’aprés en l’assignatura d’Anglés i aprofundim en la cultura del món anglo. S’assegura la pràctica oral eficaç de l’anglés.

Religió

Una 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗻𝘁 on de manera 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 podrem dialogar i analitzar amb caràcter desenfadat els temes que interessen l’ésser humà 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗻𝘃𝗼𝗹𝘂𝗽𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 que ens permeta l’incorporació a la societat d’una manera 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 i 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁, ajudant-nos en la 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝘁𝗼𝘁𝘀. Disenyarem 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝘂𝗻𝘁𝘀 𝗳𝗮𝗿𝗲𝗺 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁.

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.